Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

​ ​ Kết quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện Trảng Bom với Thường trực HĐND cấp xã trong Quý I/2019

Đăng ngày: 09/04/2019
​   Nhìn chung, trong Quý I/2019, Thường trực HĐND huyện Trảng Bom đã có sự phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND các xã thị trấn, với UBND, UBMTTQVN huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, góp phần thực hiện tốt trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.  
 
  Trong hoạt động khảo sát, giám sát: Thường trực và hai Ban HĐND huyện đã tổ chức 29 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề về 03 nội dung đối với các cơ quan, ban ngành của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nội dung khảo sát, giám sát tập trung các lĩnh vực: công tác bi thường, h trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện. Trong quá trình t chức giám sát, Thường trực HĐND huyện mời UBND, UBMTTQVN huyện, các phòng, ban ngành liên quan và Thường trực HĐND cấp xã tham dự để cùng xem xét, đánh giá, cho ý kiến về những nội dung giám sát, thống nhất những nội dung kết luận và kiến nghị sau giám sát.
  Sau giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện ban hành thông báo kết luận giám sát và có kiến nghị đối với UBND huyện, các cơ quan đơn vị và địa phương có liên quan đ khắc phục khó khăn, hạn chế và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành Nhà nước tại địa phương. UBND huyện đã kịp thời có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo kết quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện.
  Trong hoạt động tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các xã thị trấn tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với đại biu HĐND huyện sau Kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa III. Sau tiếp xúc, Thường trực HĐND huyện tổng hợp được 43 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND huyện và các ngành chức năng của huyện xem xét, trả lời. Các ý kiến phản ánh và kiến nghị của cử tri chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực: đất đai; thực hiện chính sách hỗ trợ, bồi thường giải tỏa, tái định cư; giao thông nông thôn, môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông và trên lĩnh vực văn hóa xã hội. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện còn chuyn những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh về Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết; phối hp với Tổ đại biu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom giám sát việc giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo quy định.
 
TX sau kh 8.jpg

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri Trảng Bom
 
  Trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư: Thông qua hoạt động tiếp dân và đường bưu điện, Thường trực HĐND huyện tiếp nhận được 03 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, Thường trực HĐND huvện có văn bản đ nghị UBND huyện, các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết, trả lời cho công dân và báo cáo về Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND huyện.
   Các Tổ đại biểu HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND cấp xã phân công tạo điều kiện cho đại biểu HĐND huyện tham dự tiếp xúc cử tri, tham gia giám sát và tiếp công dân ở đơn vị ứng cử.
   Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện còn thường xuyên phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tạo điều kiện cho UBND huyện t chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành; thực hiện chức năng giám sát thường xuyên và theo kế hoạch; duy trì và thực hiện tốt mối quan hệ công tác theo Luật và theo quy chế hoạt động. Đồng thời, giữ mối quan hệ phối hp hoạt động thường xuyên đối với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện: về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp thu và lắng nghe ý kiến của nhân dân; ghi nhận và thực hiện nghiêm túc những đề xuất kiến nghị của UBMTTQ huyện và các t chức thành viên; phối hợp tham gia các hoạt động giám sát.
   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND cấp xã còn một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân của UBND huyện và các ngành chức năng còn chưa chặt chẽ; công tác thông tin báo cáo của một số Thường trực HĐND các xã còn chậm so với thời gian quy định ảnh hưởng đến công tác tổng hợp chung.
   Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác phối hợp trong Quý I/2019, Thường trực HĐND huyện tiếp tục xác định và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo./.

 

    Ngọc Diệp