Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

08 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư 2020

Đăng ngày: 18/07/2020
​Đây là nội dung tại Luật Đầu tư 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.

Theo đó, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:


- Kinh doanh các chất ma túy quy định (tại Phụ lục I đính kèm Luật);

- Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định ( tại Phụ lục II đính kèm Luật);

- Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

- Kinh doanh mại dâm;

- Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

- Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

- Kinh doanh pháo nổ;

- Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

Nguyễn Bình