Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

100% xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày: 01/03/2019
​Trong lãnh đạo, chỉ đạo, thành phố đã xác định những nôi dung trọng tâm để chỉ đạo xuyên suốt trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

​   Thành phố Biên Hòa là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Đồng Nai, có diện tích tự nhiên là 26.352,15 ha (chiếm 4,46% diện tích tự nhiên toàn tỉnh). Thành phố có 30 ​đơn vị hành chính gồm 23 phường và 07. Biên Hòa bước vào xây dựng nông thôn mới tuy có nhiều điều kiện thuận lợi về nguồn lực, trình độ dân trí, ít xã (5/7 xã thực hiện xây dựng NTM); còn 2 xã không thực hiện xây dựng NTM (xã Hóa An do đang trình Trung ương đề án thành lập phường Hóa An, xã Long Hưng đang triển khai dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng). Song, thành phố cũng gặp không ít khó khăn như chịu áp lực lớn của tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị nhanh, về tăng dân số cơ học, hạ tầng KT-XH, môi trường, quản lý an ninh trật tự nhiều phức tạp…

    Trước những khó khăn, thuận lợi trên, ngay khi thực hiện xây dựng NTM, trong lãnh đạo, chỉ đạo thành phố đã xác định những nội dung trọng tâm để chị đạo xuyên suốt trong thực hiện Chương trình: “Tập trung công tác tuyên truyền, phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp ít; huy động nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng dân cư và từ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hỗ trợ xây dựng NTM; tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng xã hội…”

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM giai đoạn 2011-2018 của thành phố là 10.472,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là 646,631 tỷ đồng (chiếm 6,18%); doanh nghiệp là 4.407,55 tỷ đồng, chiếm 42,09%; nhân dân đóng góp là 3.556,5 tỷ đồng, chiếm 33,96%. Đến nay, 05 xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%.

Lê Lài