Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

36 bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai vi phạm cam kết

Đăng ngày: 16/07/2019
  Tại phiên thảo luận cụm tổ kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, nhiều đại biểu có ý kiến cho rằng, vừa qua trên địa bàn tỉnh có tình trạng bác sỹ được cử đi đào tạo theo địa chỉ sau đó tự ý thôi việc; do đó đại biểu đề nghị không tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai ​
 

Theo báo cáo của ngành Y tế, từ khi triển khai Đề án cho đến nay, tổng số sinh viên đã tốt nghiệp và được bố trí, phân công công tác về các đơn vị trực thuộc ngành gồm 142 người (Trong đó: Bác sĩ đa khoa: 72; Bác sĩ Y học dự phòng: 10, Bác sĩ Y học cổ truyền: 11, Bác sĩ  Răng Hàm Mặt: 13, Cử nhân Y tế công cộng: 09, dược sĩ: 26,  Cử nhân xét nghiệm: 01).

IMG_0588.JPG
Đ
ại biểu Huỳnh Văn Tịnh thảo luận tại kỳ họp

Trong 142 sinh viên tốt nghiệp có 36 người đã xin thôi việc, tự ý bỏ việc, không chấp hành phân công công tác, chuyển công tác (Bác sĩ đa khoa: 22; dược sĩ: 11; Cử nhân: 03) chiếm tỷ lệ 25,35% tổng số tốt nghiệp (36/142). Trong đó: Tổng số viên chức đã thực hiện đền bù kinh phí đào tạo: 32 (19 bác sĩ, 10 dược sĩ, 03 cử nhân y tế, trong đó có 01 trường hợp bác sĩ chuyển công tác ra ngoài tỉnh).  Tổng số kinh phí tỉnh hỗ trợ đào tạo cho 32 trường hợp: 3.820.400.000 đồng. Số kinh phí bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y tế đã thực hiện đền bù và nộp về ngân sách nhà nước: 7.379.770.000 đồng. Tổng số viên chức đã được UBND tỉnh chấp thuận đền bù nhưng chưa thực hiện đền bù: 03 (02 bác sĩ, 01 dược sĩ).  Trong đó, có 02 trường hợp đã quá thời hạn đền bù nhưng chưa thực hiện đền bù. 01 trường hợp đang trình và xin ý kiến UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

IMG_0558.JPG
Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ báo cáo tại kỳ họp

Ngoài ra, tổng số sinh viên được cử đi đào tạo bị buộc thôi học, xin thôi học từ năm 2010 đến nay có 15 sinh viên. Trong đó: 02 sinh viên đã đền bù kinh phí đào tạo; 04 sinh viên đang đề xuất không phải đền bù vì chưa nhận kinh phí hỗ trợ của tỉnh; 09 sinh viên đang xin ý kiến xem xét, giải quyết (07 bác sĩ đa khoa, 01 bác sĩ Răng Hàm Mặt, 01 BS YHDP); một số trường hợp xin miễn, giảm đền bù kinh phí đào tạo vì lý do: Bị ốm đau, tai nạn làm ảnh hưởng đến việc học tập, hoàn cảnh gia đình khó khăn…

Nhằm đánh giá tổng quát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về đào tạo sinh viên đại học y dược theo địa chỉ sử dụng, Chủ tọa kỳ họp đã đề nghị Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về nội dung trên để có cơ sở xem xét, kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đức Thể