Đề nghị bổ nhiệm 5 kiểm sát viên cấp huyện

Đăng ngày: 15/08/2011
Đề nghị bổ nhiệm 5 kiểm sát viên cấp huyện
Ngày 31 tháng 8 năm 2006, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, ông Huỳnh Chí Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã chủ trì buổi họp của Hội đồng tuyển chọn nhằm xem xét hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Chí Thắng ( ngồi giữa)-Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn KSV chủ trì cuộc họp
Trong đợt xét tuyển lần này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình 05 hồ sơ đề nghị xem xét; đối tượng xem xét là các cán bộ công tác tại Viện kiểm sát nhân dân các huyện: Thống Nhất, cẩm Mỹ, Xuân Lộc và thành phố Biên Hoà. Việc xem xét dựa trên các điều kiện về phẩm chất đạo đức, chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, thời gian công tác và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Qua xem xét, đánh giá từng trường hợp cụ thể, Hội đồng nhất trí đề nghị bổ nhiệm 05 kiểm sát viên cấp huyện đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm.

Theo báo cáo của Viên kiểm sát nhân dân tỉnh, chỉ tiêu phân bổ hiện nay toàn tỉnh cần có 102 Kiểm sát viên cấp huyện nhưng thực tế mới chỉ có 56 Kiểm sát viên. Đây là một sự thiếu hụt lớn cần có giải pháp để bổ sung kịp thời giúp ngành kiểm sát có thể đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan Tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Với việc đề nghị bổ nhiệm 5 kiểm sát viên lần này, nếu được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm sẽ giúp cho Viện kiểm sát nhân dân một số huyện giảm bớt thực trạng khó khăn về nhân sự trong thời điểm hiện nay. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên cũng đã yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sớm có báo cáo, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND về việc khắc phục tình trạng thiếu hụt này.

N.T.O