Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019

Đăng ngày: 08/12/2019
​Tuần từ ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019

lttt-48-2019-1.jpg