Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020

Đăng ngày: 13/03/2020
​Tuần từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020

lttt-10-2020-1.jpg