Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020

Đăng ngày: 15/05/2020
​Tuần từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020

lttt-17-2020-1.jpg