Giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện Trảng Bom

Đăng ngày: 20/11/2020
​  Thực hiện chương trình giám sát năm 2020, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom đã tổ chức giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và thực hiện quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Trảng Bom năm 2019 và 8 tháng năm 2020 đối với UBND huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện và Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom.

  Trong năm 2019 và 08 tháng năm 2020, UBND huyện Trảng Bom và BHXH huyện Trảng Bom đã quan tâm triển khai thực hiện các văn bảo chỉ đạo liên quan đến các chế độ chính sách về BHYT, cũng như tập trung thực hiện việc phát triển các chỉ tiêu BHYT trên địa bàn huyện, trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, chế độ chính sách liên quan đến Bảo hiểm y tế và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo hiểm y tế đến người dân. Chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện. Trung tâm y tế huyện Trảng Bom đã triển khai thưc hiện các quy định liên quan đến quy trình khám chữa bệnh BHYT, thanh, quyết toán chi phí, khám chữa bệnh BHYT, cũng như cải tiến, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính đảm bảo chất lượng phục vụ và sự hài lòng của bệnh nhân khi khám, chữa bệnh.

IMG_1838.JPG
Ông Lê Quang Trung - Phó Giám đốc Sở y tế - Thành viên Đoàn giám sát
 phát biểu tại buổi giám sát

   Số người thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN trên địa bàn huyện là 212.924 người. Về kết quả tham gia BHYT: Năm 2019 tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 87,25% đạt Nghị quyết đề ra (chỉ tiêu Nghị quyết là 87,1%). Tính đến ngày 31/8/2020, tổng số người tham gia BHYT là 276.504 người, tăng 2.463 người so với cuối năm 2019, đạt tỷ lệ 78,74% (tính theo dân số năm 2019 là 351.152 người)
   Số lượng thẻ đăng kí khám chữa bệnh ban đầu: Năm 2019 là 188.816 thẻ, năm 2020 là 189.949 thẻ. Trên địa bàn huyện có tổng cộng 21 đại lý thu với 53 điểm thu, 53 nhân viên đại lý thu và nhiều cộng tác viên BHYT. Đã triển khai việc hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT tại các trạm y tế xã (hiện tại có 13/17 xã có khám, chữa bệnh bằng BHYT)..
   Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và thực hiện quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Trảng Bom còn một số hạn chế, khó khăn như:  Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN giảm mạnh, số thu BHXH, BHYT, BHTN giảm; số nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng lên; công tác tuyên truyền về chính sách BHYT tuy đã được tổ chức triển khai với nhiều hình thức đa dạng nhưng chưa thật sự mang lại hiệu quả, nội dung tuyên truyền chưa sâu đối tượng  tham gia BHYT còn chậm, tỷ lệ đối tượng tham gia BHYT còn thấp; hoạt động của các nhân viên Đại lý thu BHYT trên địa bàn các xã, Đại lý thu của Bưu điện huyện chưa hiệu quả; việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được BHXH thanh toán làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế huyện; công tác chỉ đạo phối hợp thực hiện việc vận động người dân tham gia BHYT và công tác thanh kiểm tra giữa các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, thường xuyên, nhất là đối với đối tượng công nhân phải tham gia BHYT bắt buộc tại các doanh nghiệp...
IMG_1844.JPG
Bà Nguyễn Thị Nga - Tổ trưởng Tổ Trảng Bom - Trưởng đoàn giám sát 
phát biểu kết luận 
  Sau giám sat, Đoàn giám sát đã có những kiến nghị cụ thể đến Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện, BHXH huyện và Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom để tiếp tục triển khai, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHYT và đảm bảo quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện Trảng Bom trong thời gian tiếp theo./.

 

   Ngọc Diệp