Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Tân Phú

Đăng ngày: 12/06/2017
​Thực hiện quyết định số 33/QĐ-HĐND của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, ngày 08/6/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Tân Phú.

​Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; bà Lưu Thị Hà, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan đơn vị gồm UBMTTQVN tỉnh; Sở xây dựg tỉnh; Sở Tư pháp; Sở TNMT tỉnh; Thường trực và Ban Pháp chế HĐND huyện Tân Phú

  IMG_7389.JPG
​bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, chủ trì buổi giám sát
 
Theo báo cáo, trong năm qua UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại các xã, thi trấn, qua kiểm tra về cơ bản các cơ quan, đơn vị đều thực hiện, áp dụng đúng quy định từ khâu phát hiện hành vi vi phạm đến việc lập biên bản, thu thập tài liệu, chứng cứ và đề nghị người có thẩm quyền xử phạt, bên cạnh đó thông qua công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi các quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền góp phần bảo đảm cho công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Trong năm 2016 đã phát hiện 06 vụ vi phạm về hoạt động xây dựng gồm: 02 công trình tôn giáo tôn giáo xây dựng trên đất không được phép xây dựng; 01 công trình tôn giáo xây dựng không có giấy phép xây dựng; 02 công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ sai nội dung giấy phép xây dựng; 01 công trình xây dựng lò gạch không có giấy phép xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm 2017. UBND huyện đã phát hiện và xử phạt 02 vụ vi phạm trong hoạt động xây dựng gồm 01 công trình tôn giáo xây dựng không có giấy phép xây dựng và 01 công trình xây dựng lò gạch không có giấy phép xây dựng. Đối tượng vi phạm: 04 tổ chức và 04 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền phạt là 195.250.000 đồng và các cá nhân, tổ chức đã chấp hành nộp tiền phạt đúng quy định.

  IMG_7379.JPG
​ông Phạm Hữu Dương, PCT UBND xã Phú Lập, giải trình một số nội dung liên quan đến thẩm quyền của UBND xã
 
    Quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính nói chung và công tác thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Việc xử phạt, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đã đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực hành chính, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, nhận được sự đồng tình của cộng đồng, quần chúng nhân dân và của chính đối tượng vi phạm. 

     Nhìn chung, công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật; các vụ việc vi phạm xảy ra trong hoạt động xây dựng đều được các cơ quan, đơn vị phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm không để dây dưa kéo dài; Các Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền do đó các Quyết định sau khi ban hành được cá nhân, tổ chức nghiêm túc thi hành và không bị khiếu nại; việc xử phạt đảm bảo khách quan, đúng người, đúng hành vi vi phạm đã có tác dụng giáo dục, răn đe mọi đối tượng. Việc xử lý các công trình xây dựng không phép, đặc biệt là các công trình thuộc lĩnh vực tôn giáo thật sự khó khăn do tính chất nhạy cảm của lĩnh vực, các trường hợp này đã phát hiện, lập hồ sơ xử phạt hành chính nhưng chủ đầu tư chỉ chấp hành hình thức xử phạt chính là nộp tiền phạt, còn chưa chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả. Công tác quản lý trật tự xây dựng ở cơ sở chưa thật sự sâu sát; cán bộ quản lý trật tự xây dựng của UBND các xã, thị trấn chủ yếu là kiêm nhiệm nhiều việc, năng lực, kỹ năng về nghiệp vụ còn hạn chế nên gặp khó khăn trong công tác kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu xử phạt phần nào cũng ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

    Ngọc Hiền