Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Thống Nhất

Đăng ngày: 14/06/2017
  ​Thực hiện chương trình công tác năm, ngày 09/6/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện Thống Nhất

​     ​Đoàn giám sát do ông Trần Văn Quang, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn;  bà Nguyễn Thị Kim Hương và bà Lưu Thị Hà, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan đơn vị gồm UBMTTQVN tỉnh; Sở xây dựng tỉnh; Sở Tư pháp; Sở TNMT tỉnh; Thường trực và Ban Pháp chế HĐND huyện Thống Nhất.

 hien.jpg
​Ông Trần Văn Quang, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
chủ trì cuộc giám sát 

    ​Qua cuộc giám sát cho thấy UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã xây dựng các biện pháp kiểm tra kết hợp tuyên truyền và phổ biến các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Trong 06 tháng đầu năm 2017, đã phát hiện 13 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó: 5 trường hợp xây dựng không có Giấy phép xây dựng; 03 trường hợp xây dựng không thông báo ngày khởi công xây dựng theo quy định; 05 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Khi phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng thì thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính được quy định tại Điều 59 Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ. Qua đó, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng có trách nhiệm lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, trong quá trình phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã luôn bố trí cán bộ công chức phụ trách công tác quản lý trật tự xây dựng thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng và xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có tính chất và quy mô phức tạp thì UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

  IMG_7397.JPG
Ông Lê Hùng, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Thống Nhất 
phát biểu ý kiến tại buổi giám sát 

      Năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 UBND huyện đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với 53 trường hợp với tổng số tiền đã xử phạt: 87.875.000 đồng. Trong đó: Năm 2016 tổng số tiền đã xử phạt: 47.375.000 đồng; 06 tháng đầu năm 2017 tổng số tiền đã xử phạt: 40.500.000 đồng. Trong quá trình phối hợp với UBND các xã kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn thì các hành vi vi phạm được phát hiện chủ yếu là xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị và không thực hiện thông báo ngày khởi công xây dựng theo quy định đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn của cá nhân. Do đó, các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nêu trên đa phần thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của UBND các xã. Riêng 06 tháng đầu năm 2017 UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp có hành vi vi phạm xây dựng trên đất không được phép xây dựng với số tiền phạt: 22.500.000 đồng. Hầu hết, các Quyết định được UBND các xã và UBND huyện ban hành đều được thi hành, không có trường hợp nào phải cưỡng chế thi hành. Tuy nhiên, công tác xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: ý thức chấp hành trong việc lập thủ tục liên quan đế lĩnh vực xây dựng của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện chưa cao, việc xử lý của UBND các xã chưa kiên quyết, chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ. Đối với các công trình xây dựng không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp sau lập hồ sơ xử lý hành chính thì chủ đầu tư chỉ chấp hành hình thức xử phạt chính là nộp tiền phạt, cố ý không chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả. 

     Sau buổi giám sát, Đoàn đã ghi nhận một số kiến nghị của đơn vị chịu sự giám sát và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

     Ngọc Hiền