Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các đề án, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX

Đăng ngày: 29/11/2017
​Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, ngày 24/11/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung, đề án do UBND tỉnh trình liên quan đến lĩnh vực pháp chế.

​  IMG_2267.JPG
Ông Cao Văn Quang, Chánh Thanh tra tỉnh, trình bày nội dung, đề án, tờ trình
quy định chế độ hỗ trợ CBCC làm công tác tiếp công dân
 
Buổi thẩm tra do ông Trần Văn Quang, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì với dự tham dự của ông Phạm Ngọc Tuấn, PCT.HĐND tỉnh; các Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh; Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh cùng các sở ngành: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Thanh tra, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh. Nội dung thẩm tra của Ban pháp chế HĐND gồm 04 nội dung: về tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017, Nghị quyết và Tờ trình quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết và Tờ trình quy định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh ban hành, Nghị quyết và Tờ trình quy định về việc phê duyệt tổng biên chế công chức và hợp đồng lao động trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

  IMG_2270.JPG
​Ông Trần Văn Quang, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế  HĐND tỉnh 
chủ trì buổi thẩm tra

 
Tại buổi thẩm tra, đại diện các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh phân công chủ trì soạn thảo các đề án, nội dung tờ trình đã báo cáo kết quả soạn thảo, sự cần thiết, tính pháp lý đ​ề xây dựng đế án trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết làm cơ sở UBND tỉnh triển khai thực hiện. Đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh ông Trần Văn Quang đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến giải trình và đưa vào báo cáo thẩm tra của Ban để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Ngọc Hiền