Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 100-T11-2013


​Giới thiệu
 
​Để tạo cơ sở pháp lý một cách chặt chẽ, cụ thể trong quan hệ phối hợp, ngày 25 tháng 10 năm 2013, Đảng đoàn HĐND tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy xây dựng và ký kết quy chế phối hợp công tác.
 
​Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở tổ và hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 (kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế); Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015. Tổ thảo luận gồm ĐBQH tỉnh Đồng Nai, Phú Thọ, Bình Định với sự điều hành của tổ trưởng tổ thảo luận Trần Văn Tư , trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
 
​Ngày 28 tháng 10 năm 2013 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị được tổ chức tại hai cụm: Cụm 1 tổ chức tại Hội trường UBND thị xã Long Khánh để tiếp xúc cử tri thị xã Long Khánh, huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ; Cụm 2 được tổ chức tại Hội trường UBND huyện Thống Nhất, dành cho cử tri huyện Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán. Hội nghị do bà Huỳnh Thị Nga - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Ngọc Tuấn - UVTT HĐND tỉnh chủ trì cùng với lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh (cụm trưởng cụm 1), và huyện Thống Nhất (cụm trưởng cụm 2).
 
​Luật Tổ chức Quốc hội là nền tảng pháp lý cơ bản cho các hoạt động của đại biếu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. So với trước khi được ban hành, Luật đã có tác động tích cực đến kết quả, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, nhất là hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Có thể khẳng định rằng: từ khi Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 ban hành (sửa đổi, bổ sung năm 2007), Đoàn đại biếu Quốc hội có tư cách tương đối độc lập trong tổ chức và hoạt động, thời gian qua đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về cơ bản từng bước đã đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.
 
​Với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động HĐND, Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo HĐND thực hiện nhiệm vụ nói chung và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí nói riêng đồng thời gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc lãnh đạo thông qua các hoạt động chủ yếu: Kỳ họp; giám sát; cho ý kiến các vấn đề của địa phương; tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và cho ý kiến đối với công tác xét tuyển chọn, bổ nhiệm các chức danh Tư pháp
 
​Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực Nghị quyết số 114/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010 và định hướng đến năm 2020, vừa qua, đoàn giám sát của Ban KT-NS do bà Quách Ngọc Lan làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường.
 
​Tính đến thời điểm 30/6/2013, tổng số chợ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch là 142/198 chợ, trong đó, có 10/10 chợ hạng 1, 25/29 chợ hạng 2, 107/159 chợ hạng 3. Số Trung tâm thương mại và siêu thị xây dựng mới đến năm 2010 và giai đọan từ năm 2011-2020 là 50 Trung tâm thương mại và 50 siêu thị, đến thời điểm giám sát, đã triển khai và đi vào hoạt động được 9 siêu thị và 4 Trung tâm thương mại.
 
​Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Đồng Nai tính đến hết tháng 7/2013, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đã cấp, phát được 1.630.308 thẻ BHYT trên địa bàn toàn tỉnh.
 
​Tính đến nay, toàn huyện có 13 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, trong đó: 03 xã điểm đạt 14 tiêu chí (Hưng Thịnh, Trung Hòa, Thanh Bình); 01 xã đạt 13 tiêu chí (Quảng Tiến ); 03 xã đạt 12 tiêu chí (Đông Hòa, Tây Hòa, Đồi 61); 06 xã đạt 10-11 tiêu chí (Sông Thao, Bắc Sơn, Bình Minh, Giang Điền, Hố Nai 3, Cây Gáo).
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: