Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 110-Qúy II-2016


Giới thiệu​
 
​Kỳ họp thứ nhất HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
 
​Tại kỳ họp thứ nhất tổ chức vào ngày 15/6/2016, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã xem xét, lựa chọn các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cán bộ có đủ năng lực bầu vào các chức danh của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
 
​Năm năm trước, tại Hội trường Trụ sở Khối nhà nước, đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII đã thay mặt cử tri giao cho đồng chí Trần Văn Tư, khi đó là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trọng trách là Chủ tịch HĐND tỉnh
 
​Theo Nghị quyết số 296/NQ-UBBC ngày 06/6/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh đã xác nhận tư cách 87 đại biểu HĐND tỉnh. Cụ thể như sau:
 
​Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai, Báo Đại biểu nhân dân, tiếng nói của Quốc hội, diễn dàn của ĐBQH, HĐND và cử tri đã phỏng vấn Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường. Dưới đây là toàn văn nội dung phỏng vấn.
 
​Căn cứ quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 03/6/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản số 1138/HD-UBTVQH13 hướng dẫn về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
​Với 100% số đại biểu tán thành, sáng 15/6/2016, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh.
 
​Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 14 Nghị quyết, trong đó có: 10 Nghị quyết về công tác nhân sự, 01 Nghị quyết về số lượng, cơ cấu Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh, 03 Nghị quyết thường kỳ của HĐND tỉnh
 
​Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2016. Theo đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổ chức thực hiện giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những vấn đề phát sinh theo tình hình thực tế của địa phương, tập trung vào các nội dung sau:
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: