Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 19+20-Tháng 12/2005+01/2006


Tại Công điện khẩn số 28/TTG-KTTH ngày 06/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ gửi Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu thực hiện các biện pháp để bảo đảm cho nhân dân đón Tết Bính Tuất năm 206 vui tươi, an toàn:
 
 
 
CHUYỆN CON NÍT
 
Cho đến nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có những hoạt động từ thiện, biểu hiện sự giúp đỡ, chia sẻ đối với những khó khăn của nhân dân tỉnh Đồng Nai.
 
Theo quan niệm của ông bà ta ngày xưa thì “Vô phúc mới đáo tụng đình”. Nhưng trong thời đại ngày nay, việc kiện tụng tại Tòa án đang ngày càng phổ biến.
 
Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, UBND các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp giữa các địa phương trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, thủy cầm và đại dịch cúm A ở người, gồm các nội dung chủ yếu sau:
 
Tổng kết hoạt động UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai năm 2005:
 
KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC NĂM 2005
 
THỜI GIAN…
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: