Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 43-T5.2008


gioithieu
 
Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của thường trực Thị ủy, UBND thị xã, Hội nông dân thị xã đã củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng ngày một lớn mạnh.
 
Chương trình hoạt động và hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong tháng 6-2008
 
Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát việc giám sát việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại khu vực Nhà máy nước Thiện Tân, khu vực dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch trên địa bàn Phường Tân Biên thành phố Biên Hòa.
 
Ngày 20 tháng 5 năm 2008, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp giao ban thường kỳ tháng 5-2008 để đánh giá chương trình phối hợp hoạt động tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2008 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh.
 
Qua hai ngày tổ chức, Hội nghi trao đổi về kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND các cấp đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Vì là một Hội nghị trao đổi nên vấn đề thông tin hai chiều giữa báo cáo viên với HĐND các cấp được Ban tổ chức Hội nghị đặc biệt quan tâm; đã bố trí nhiều hình thức tiếp nhận (tổ chức họp tổ thảo luận, bố trí các số điện thoại, fax, Email) nhằm thu nhận được nhiều thông tin phản ánh.
 
Tin hoạt động HĐND cấp huyện
 
Một số thông tin kinh tế xã hội chủ yếu trong tháng
 
Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Long Thành đã được đầu tư nhiều Khu công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và các dự án Thương mại – Dịch vụ góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Bên cạnh những thành tựu phát triển về kinh tế, tình hình khiếu nại, tố cáo cua người dân liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa trong thời gian qua tăng gấp 5 đến 6 lần so với cùng kỳ những năm trước.
 
Từ thông tin phản ánh của cử tri về việc vì có những sai sót trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã làm cho quyền lợi hợp pháp của cử tri bị ảnh hưởng do không thi hành được bản án đã có hiệu lực pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát đối với nội dung phản ánh này.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: