Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 46-T9.2008


gioithieu
 
Chương trình tháng 8-2008 của HĐND tỉnh đã hoàn thành nhiều nội dung cần thực hiện theo luật định và do chương trình công tác đã đề ra, trọng tâm là công tác giám sát, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13, tổ chức thành công Hội thảo về kết quả 01 năm triển khai thí điểm hoạt động 58 Ban HĐND cấp xã. Cụ thể:
 
Tiếp xúc cử tri và liên hệ với cử tri là một hoạt động quan trọng của người đại biểu HĐND các cấp, là hoạt động có tính chất cầu nối giữa đại biểu dân cử và cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương với cử tri. Làm tốt công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, có nghĩa chúng ta đã góp phần giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
 
Hội thảo về kết quả mở rộng Ban HĐND cấp xã (thí điểm) được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức trong ngày 01/8/2008 đã thu hút sự quan tâm và tham dự của đại diện các ngành Trung ương: Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vụ công tác đại biểu, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Bộ Nội vụ; các địa phương: Long An, Bình Dương, Bình Phước cũng như các ngành, các cấp, các đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.
 
Qua tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến cử tri do các đại biểu chuyển về từ đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ 13 cho thấy, cử tri trong tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với hoạt động HĐND và kỳ họp HĐND tỉnh. Đối với các ý kiến phản ánh, tuy không nhiều về số lượng như đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp nhưng đa dạng và phong phú, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội và đặt ra vấn đề trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội trong việc bảo vệ và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
 
Một số thông tin về kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng
 
Quá trình phát triển hợp tác xã (HTX) ở Đồng Nai đã trải qua nhiều bước thăng trầm, song luôn là nội dung có tính chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảng bộ, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh đã có chủ trương, chính sách tháo gỡ vấn đề này; tuy nhiên đây là vấn đề lớn, phức tạp, liên quan đến phần đông nhân dân trên địa bàn, do vậy, đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong thực hiện các giải pháp về quản lý, tài chính, kỹ thuật, thị trường…để tạo điều kiện phát triển đối với HTX.
 
Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8/2008 ước đạt 1.361,4 triệu USD, tăng 2,9% so tháng trước.
 
Luật tổ chức HĐND&UBND và Quy chế hoạt động của HĐND đều dành riêng một chương để quy định về hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND nhưng không quy định về giám sát của Tổ đại biểu. Trong thực tế, nếu Tổ đại biểu HĐND tổ chức đoàn giám sát về một vấn đề nào đó trên địa bàn ứng cử có được phép hay không, đây là vấn đề cần được nghiên cứu.
 
Trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không thể phủ nhận vai trò của người soạn thảo, với tư cách là người “chắp bút”, người đặt những “viên gạch” đầu tiên để xây dựng “nền móng” cho những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: