Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 56-T08.2009


gioithieu
 
Trong 6 tháng đầu năm 2009, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, sự nỗ lực của UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc đúng các kế họach đã đề ra; đã xây dựng nhiều kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã vận động nhiều đợt tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng ngừa, phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm.
 
Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có rất nhiều các dự án đầu tư như dự án đầu tư hạ tầng, mỗi một dự án đều có liên quan đến thu hồi đất đai, giải tỏa, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án. Nhưng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phần lớn đều chậm, do ảnh hưởng từ công tác tái định cư.
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng khoảng trên 20 hồ sơ thương binh liệt sỹ sau chiến tranh, mặc dù cơ quan chức năng đã nỗ lực để giải quyết, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, số hồ sơ này hiện vẫn chưa có kết quả giải quyết dứt điểm là có đạt đủ tiêu chí hay không.
 
Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết thông qua Đề án BVMT trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, đồng thời tại kỳ họp thứ 14 cũng thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2009, có chỉ tiêu về môi trường phải thực hiện là: Năm 2009: 100% các khu công nghiệp trên địa bàn có hệ thống xử lý nước thải tập trung và 90% hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Năm 2010: 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.
 
Tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VII, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một đã giải trình trước kỳ họp một số vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội của tỉnh trong sáu tháng đầu năm 2009, đồng thời đã đưa ra 7 nhóm giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động phòng ngừa tuy cơ tái lạm phát, chăm lo đời sống nhân dân.
 
Cách đây 64 năm, trong những ngày Tháng Tám sục sôi cách mạng, trước sự chuyển biến mau lẹ của tình hình trong nước và thế giới có lợi cho cách mạng Việt Nam, đứng trước thời cơ ngàn năm có một để giành chính quyền, Đảng ta đã có những quyết định quan trọng: triệu tập Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng từ ngày 13 đến 15-8-1945 và Đại hội quốc dân ngày 16-8-1945 tại Tân Trào; phát động toàn dân tổng khởi nghĩa! Nghe theo tiếng gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng chục triệu đồng bào trong cả nước đã nhất tề đứng dậy tiến hành các cuộc biểu tình, mít tinh, vũ trang thị uy chiếm công sở của địch, xóa bỏ hệ thống cai trị của chế độ cũ, khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng.
 
Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện đã xem xét đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.
 
Trong tháng 7 năm 2009, Ban VHXH họp thẩm tra các báo cáo, đề án chuyên đề trên lĩnh vực văn hóa- xã hội trình ra kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh.
 
Công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2009, đã có những chuyển biến tích cực, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: