Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 68-T9-2010


Tin cấp huyện.
 
​Nhìn chung, trong tháng 8/2010, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc được các địa phương tích cực triển khai thực hiện tốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của nhân dân.
 
​Theo báo cáo của ông Faisal Naru - cố vấn Trưởng về cải cách thể chế dự án USAID/VNCI, tại một số nước đã và đang phát triển, RIA làm một công cụ không thể thiếu đối với quy trình làm luật, trong đó có Việt Nam. 
 
​Trong 03 năm (2007-2008-2009), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp nhận 6.935 hồ sơ các loại, đã giải quyết 5.695 hồ sơ, đạt 82,1%. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2010 đã tiếp nhận 1.068 hồ sơ các loại, đã giải quyết xong 676 hồ sơ đạt 62,2%, trong đó giải quyết đúng hạn và trước hạn chiếm 91,2%. 
 
​Ngày 10/01/2008 Phòng Cảnh sát môi trường (PC36) thuộc Công an tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 1081/2007/QĐ-BCA(X13) của Bộ Công an, với cơ cấu tổ chức gồm 03 đội nghiệp vụ, 29 cán bộ chiến sĩ. Kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh ngày càng được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Do đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật môi trường nghiêm trọng, có hệ thống bị phát hiện, xử lý được dư luận đồng tình ủng hộ và hoan nghênh. 
 
​Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo nguồn nhân lực CNTT cho các cơ quan nhà nước, vừa qua HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 về chế độ trợ cấp thu hút đối với CBCC làm công tác công nghệ thông tin và cho một số đối tượng đặc thù khác, sau đó UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2010 quy định chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ chuyên trách về CNTT trên địa bàn tỉnh.
 
​Đồng Nai là tỉnh có nhiều khu công nghiệp đang phát triển, thu hút nhiều lao động ở các địa phương trong cả nước đến làm việc. Việc làm của lao động tuy ổn định nhưngmức thu nhập còn hạn chế, đời sống công nhân còn gặp nhiều khó khăn do phải trả thêm các khoản chi phí khác như tiền nhà ở, đi lại… Vì vậy số lao động có nhu cầu đi làm việc ở thị trường nước ngoài là rất lớn. 
 
​Công ty Cổ phần chăn nuôi Phú Sơn là Công ty thành viên của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, có vốn nhà nước chiếm 73,56%. Công ty hoạt động chăn nuôi tại xã Bắc Sơn huyện Trảng Bom với sản lượng heo 22.000 con (không tính heo con) và cá sấu 5.000 con. Nhu cầu sử dụng nước của Công ty khoảng 500 m3/ngày.đêm với 15 giếng khoan (Giấy phép khai thác nước dưới đất do UBND tỉnh cấp theo Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 06/02/2009).
 
​Trước thực trạng kinh phí chuyển nguồn từ nguồn ngân sách tỉnh còn kéo dài nhiều năm và nhằm đánh giá việc quản lý, xử lý của các ngành chuyên môn trong việc chuyển nguồn, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát đối với các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư và Kho bạc Nhà nước tỉnh.
 
​Thường trực HĐND tỉnh vừa ký quyết định ban hành và triển khai Đề án mở rộng cung cấp thông tin đến cấp huyện, cấp xã. Nội dung cụ thể gồm: hệ thống hóa và tăng dung lượng hộp thư mail theo hệ thống mail.dongnai.gov.vn cấp huyện, cấp xã; nâng cấp và bổ sung thêm tiện ích cho hệ thống QLVB&HSCV và triển khai đến cấp huyện; nâng cấp và hoàn thiện website của HĐND tỉnh.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: