Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 83-T4-2012


​TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CỬ TRI (TT)
 
​TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CỬ TRI.
 
​Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa hoàn thành báo cáo về tình hình tổ chức của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những kiến nghị. Theo đó, nhiệm kỳ 2011-2016, cả nước bầu được 302.648 đại biểu HĐND các cấp trong đó có 3.822 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 21.079 đại biểu HĐND cấp huyện và 277.747 đại biểu HĐND cấp xã.
 
​Sau khi hoàn thành đợt giám sát kết quả thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có những kiến nghị đối với công tác này (tỉnh Đồng Nai là một trong những địa phương được đoàn tổ chức giám sát trực tiếp). 
 
​Tin tổng hợp
 
​Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, trong đó có nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, công khai, dân chủ và là cơ sở bảo đảm cho các cơ quan hành pháp hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. 
 
​Trông thoáng qua chị còn khá trẻ, chừng khoảng độ ngoài bốn mươi. Bởi nét người mảnh mai và nụ cười luôn nở trên môi, tính tình vui vẻ, hồn nhiên, lạc quan, yêu đời… Đó là những yếu tố giúp chị trẻ lâu và hăng say công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó suốt chặng đường hơn 30 năm trong cuộc đời quân ngũ của mình.
 
​Gia đình là một trong những thiết chế cơ bản của xã hội. Cùng với sự tiến bộ xã hội, ngày càng có nhiều công cụ và các điều kiện giúp con người giảm nhẹ sức lao động, công việc gia đình. Mặc dù tư tưởng gia trưởng, trọng nam khinh nữ đã dần dần mất đi, nhưng có một nghịch lý vẫn đang tồn tại là việc nội trợ, nuôi dưỡng con cái, chăm sóc các thành viên trong gia đình vẫn được coi là công việc của phụ nữ và vẫn có quan niệm cho rằng các hoạt động này không mang lại giá trị kinh tế.
 
​Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tính từ năm 2008 đến 2011, toàn tỉnh đã tiếp 32.139 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trong đó, Phòng Tiếp dân tỉnh tiếp 5.830 lượt người; các sở, ban, ngành tiếp 1.848 lượt người; UBND cấp huyện tiếp 12.376 lượt người; UBND cấp xã tiếp 12.085 lượt người. Số lượt tiếp công dân của lãnh đạo các cấp là 2.142 lượt người (UBND tỉnh: 177 lượt người, cấp sở, ngành: 34 lượt người, UBND cấp huyện: 568 lượt người, UBND cấp xã: 1.363 lượt người). 
 
​Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1089/KH-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2012 để triển khai đề án“Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012-2015.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: