Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 84-T5-2012


​Trao đổi thông tin với cử tri
 
Tin tổng hợp
 
​Đến nay tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, giúp một bộ phận hộ nghèo có nhà ở ổn định, tạo điều kiện để họ yên tâm  lao động sản xuất, sớm vươn lên thoát nghèo, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội cũng như thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của Chính phủ.
 
Công ty TNHH Một thành viên Nhà máy Sản xuất cồn Tùng Lâm (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đi vào hoạt động từ năm 2008 trong lĩnh vực sản xuất cồn chất lượng cao với công suất thiết kế là 72 triệu lít cồn/năm. Trong quá trình sản xuất  khoảng 500 tấn sắn thành cồn chất lượng cao mỗi ngày, Công ty phải dùng tới 6.000m3 lấy từ sông Ui và xả trở lại dòng sông toàn bộ số nước thải khoảng 2.500 m3. Đây là một trong số các doanh nghiệp nằm trong khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận, được Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc vào cuối năm 2011 vừa qua. Mới đây, Bộ đã có văn bản số 366/KLTTr-BTNMT kết luận về công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này.
 
​Từ năm 2004 đến năm 2011, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 9.231 đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC), tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền. Trong đó, có 8.431 đơn khiếu nại, 694 đơn tố cáo và 196 đơn tranh chấp đất đai. 
 
​Theo báo cáo của UBND tỉnh, tỷ lệ di dân tái định cư (TĐC) đến nhận đất để làm nhà ở tại các khu TĐC trên địa bàn tỉnh không đồng đều, tỷ lệ trung bình của tỉnh đạt khoảng 50%. Đối với những khu TĐC tại các khu vực đô thị hoặc tại các địa phương có tốt độ phát triển kinh tế xã hội nhanh thì tỷ lệ đến nhận đất và làm nhà ở cao hơn hẳn so với các địa phương ở khu vực nông thôn, cụ thể như thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành đạt tỷ lệ 60%, trong khi một số huyện khác đạt từ 30%-40%.
 
​Yêu cầu về thông tin trên báo điện tử ở nước ta hiện nay được quy định bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về báo chí như Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí năm 1999, Nghị định 51/2002/ND-CP về quy định chi tiết thi hành Luật báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí, Nghị định 02/2011/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản…nói chung chỉ là các quy phạm pháp luật đối với báo truyền thống, chưa có văn bản quy định riêng cho báo điện tử. 
 
​Trong những năm qua, các địa phương, Ban Dân tộc, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khá tích cực các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc. Ban Dân tộc đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 16.655 lượt người tham dự với tổng kinh phí 695.579.000 đồng. 
 
​Nhìn chung các huyện, thị xã và thành phố đã tích cực chủ động trong việc giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại sau cơn bão với tinh thần trách nhiệm cao. Đa số các huyện đã thực hiện tốt việc hỗ trợ các chính sách cho người dân bị thiệt hại, đảm bảo tính kịp thời và đúng đối tượng. Bên cạnh sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía chính quyền, nhân dân cũng rất chủ động trong việc khắc phục thiệt hại. 
 
​Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, trong đó có nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, công khai, dân chủ và là cơ sở bảo đảm cho các cơ quan hành pháp hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: