Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 89-T10-2012


​Giới Thiệu.
 
​Đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa VIII, có tổng cộng 77/80 đại biểu HĐND tỉnh dự tiếp xúc với 3.203 cử tri tại 91 điểm, trong đó có 612 lượt cử tri đã phát biểu, đề đạt 638 ý kiến, trong đó có 67 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Các ý kiến này đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Nội dung ý kiến cử tri tập trung vào một số vấn đề, lĩnh vực như sau:
 
​Mô hình hoạt động của Ban HĐND cấp xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch nhìn chung phát huy được hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước nâng cao vị trí, vai trò của HĐND cấp xã, giúp UBND cùng cấp kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, hoạt động của Ban HĐND cấp xã vẫn còn một số hạn chế nhất định.
 
​Đó là nhận định của tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Long Khánh trong buổi giám sát đối với công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn. Để có đánh giá tình hình một cách cụ thể, trước khi tiến hành giám sát, tổ đại biểu đã đi khảo sát tình hình thực tế tại 3 công trình xây dựng cơ bản: Đường Nguyễn Văn Bé đi Xuân Định; đường Cua Heo Bình Lộc và công trình nhà Văn hóa thiếu nhi thị xã. 
 
​Trong 9 tháng đầu năm 2012, UBND huyện Nhơn Trạch tiếp 201 lượt công dân, trong đó Chủ tịch UBND huyện tiếp 15 lượt. Nội dung tiếp công dân chủ yếu thuộc lĩnh vực quản lý đất đai và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối tượng bị khiếu nại, kiến nghị là quyết định xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính, quyết định thu hồi đất. Bên cạnh đó, công dân khiếu nại việc cấp GCN QSD đất sai đối tượng. Qua tiếp công dân, UBND huyện và xã đã giải thích để người dân hiểu rõ hơn về các chính sách, pháp luật có liên quan, có nhiều trường hợp sau khi nghe giải thích đã rút lại đơn không gửi nữa, hoặc gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền.
 
​Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết số 195/2012/NQ-HĐND về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 xác định: “Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, chất thải sinh hoạt đô thị, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại; thu gom 10% và xử lý trên 80% chất thải nguy hại.” 
 
​Chín tháng năm 2012 đã qua, nhìn lại những hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, có thể nói HĐND ​đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng quy định và theo chương trình đã đề ra trong đó đã thực hiện nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ.
 
​Theo đánh giá của Thường trực HĐND thị xã Long Khánh, quá trình tổ chức tiếp xúc cử tri và xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian qua trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều hạn chế trên các mặt:
 
​Thực hiện theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, vừa qua, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Cửu đã tiến hành giám sát công tác xét xử và việc theo dõi công tác thi hành án trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2011 - 2012 đối với Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu. Đoàn giám sát do ông Thái Văn Ri - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Cửu, Tổ trưởng Tổ đại biểu làm Trưởng đoàn.
 
​Theo chương trình kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Củng có và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”, vừa qua, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tham gia đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra tại huyện Tân Phú.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: