Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 98-T8&T9-2013


​Giới thiệu
 
​Bước sang quý 3, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước đang tiếp tục gặp khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu chậm phục hồi; sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn về thị trường xuất khẩu và sức tiêu thụ thị trường trong nước.
 
​Dự án Luật BV&KDTV có ý nghĩa rất quan trọng đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta thời điểm hiện tại vì tạo cơ sở pháp lý trong việc phòng trừ sâu bệnh, ngăn chặn kịp thời dịch hại; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật; tạo nền tảng trong việc xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, khả năng cạnh tranh cao, phát triển bền vững kinh tế xã hội.
 
​Trên cơ sở số liệu thống kê giai đoạn 2006 - 2011 và phương pháp phân tích SWOT về đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, KT-XH của vùng, UBND tỉnh đã đánh giá đầy đủ từng nội dung, có phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và rà soát các quy hoạch trên địa bàn tỉnh (Quy họach KT-XH, Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị và dân cư nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch nông lâm, ngư nghiệp), đồng thời, có đính kèm đầy đủ các sơ đồ hiện trạng và sơ đồ quy hoạch của các nội dung nêu trên.
 
​Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, năm 2013, do không có vốn nên việc triển khai thực hiện kinh phí sự nghiệp giao thông (SNGT) năm 2013 trên địa bàn tỉnh còn những khó khăn, hạn chế. 
 
​Nhân sự mới Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
 
​Trong không khí nô nức, phấn khởi chào đón ngày khai trường, sáng ngày 5 - 9, toàn thể thầy, trò ngành giáo dục Đồng Nai đã bước vào năm học mới. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến dự và chia vui cùng thầy trò tại các trường trong tỉnh.
 
​Ngày 16/7/2004, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND7 về phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, nghị quyết chỉ mới quy định đối với các đối tượng sử dụng nước sạch do Công ty TNHH một thành viên cấp nước Đồng Nai cung cấp, chưa triển khai thực hiện thu phí đối với các đơn vị khác. 
 
​Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp nên việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, các quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm thực hiện. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quan tâm thực hiện. Qua công tác truyền thông giáo dục đã tác động đến nhận thức, lòng tin của nhân dân, từ đó được nhân dân ủng hộ và tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật…
 
​Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong 02 ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2013. Sau 02 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm, tích cực và nghiêm túc, HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp đề ra.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: