Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa

Đăng ngày: 07/05/2019
​Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát đối với Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa về kết quả triển khai, thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ xã hội; cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của các đơn vị.


IMG_2788.JPG
​Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ban VH-XH HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát
kết luận tại buổi giám sát    

Qua nghe báo cáo của đơn vị và ý kiến đóng góp của các thành viên, đoàn giám sát đánh giá các mặt đạt được và chỉ ra những hạn chế khó khăn của các cơ sở như công tác phòng chống tai nạn thương tích chỉ tập trung tại một số điểm (hộ) nên dẫn đến không có hiệu quả, chưa có sức lang tỏa trên toàn địa bàn; cán bộ văn xã ở một số xã, phường của Biên Hòa chưa nắm được phương pháp để hỗ trợ trẻ em, chưa nắm được một số quy định, chính sách của tỉnh trong cai nghiện và sau cai như về việc xét duyệt, làm thủ tục hỗ trợ vay vốn cho các đối tượng sau cai và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập do đó không thể triển khai, tuyên truyền đến các đối tượng và gia đình; chưa có sự phối hợp giữa các ngành trong quản lý, rà soát thường xuyên số lượng đối tượng trẻ em bị tai nạn thương tích, bảo trợ xã hội, nghiện ma túy trên địa bàn thành phố; chỉ tiêu phổ cập bơi 100% cho trẻ em chưa đạt.

Theo đó, sau buổi giám sát, Trưởng đoàn đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đề ra các giải pháp, phương hướng để khắc phục khó khăn hạn chế mà đoàn chỉ ra.

 Trương Thị Hộp​