Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 5

Đăng ngày: 19/06/2018
​Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

​    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 122/HĐND-VP ngày 26/2/2018 về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. Qua xem xét báo cáo của UBND tỉnh tại văn bản số 13632/BC-UBND ngày 29/12/2017 trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp 5 và báo cáo giám sát của Tổ Đại biểu gửi về Thường trực HĐND tỉnh, đối với ý kiến của cử tri Võ Thị Hương phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa phản ánh: Theo quy định trẻ từ 0 đến 6 tuổi được miễn 100% chi phí khám chữa bệnh, tuy nhiên trong tháng 9 năm 2017 bà Võ Thị Mỹ Vân ngụ tại K3/33 khu phố 3, phường Bửu Hòa có con là bé Nguyễn Võ Quang Minh sinh ngày 30/8/2017 nhập viện tại Bệnh viện nhi Đồng Nai (ngày 20/9/2017), Bệnh viện chỉ giải quyết 60% BHYT do bé chưa có thẻ BHYT vì bé sinh ngày 30/8/2017 nên chưa có thẻ BHYT. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho người dân. Ý kiến này UBND tỉnh đã giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu giải quyết và trả lời cử tri. Tuy nhiên, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy nội dung trả lời ý kiến cử tri của Sở Y tế chưa phù hợp theo quy định và Ban đã ban hành văn bản số 186/HĐND-VP ngày 27/3/2018 kiến nghị Sở Y tế chủ trì, phối hợp BHXH tỉnh trả lời ý kiến cử tri để tổng hợp báo cáo Thường trực. Ngày 11/4/2018, Sở Y tế đã ban hành văn bản số 1340/SYT-NVY trả lời lại ý kiến cử tri. Nội dung giải quyết chế độ BHYT 60% là do cách hiểu của nhân viên phụ trách đăng ký khám chữa bệnh, trẻ sơ sinh phải có thẻ BHYT khi có giấy khai sinh vì căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật BHYT: “UBND cấp xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh”. Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội đã thống nhất với những trường hợp này vẫn được hưởng quyền lợi đúng tuyến của người tham gia BHYT khi xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh và thông báo cho các bệnh viện.

* Ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Nhất trí với phần trả lời của Sở Y tế tại văn bản số 1340/SYT-NVY ngày 11/4/2018. Tuy nhiên, qua phần trả lời của Sở Y tế (lần 1, lần 2) cho thấy, hiện nay, một số cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện chế độ BHYT theo đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Đề nghị UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho sở, ngành tham mưu, cập nhật trả lời lại đối với kiến nghị của cử tri; chỉ đạo Sở Y tế, BHXH hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ sở y tế để thực hiện đúng quy định pháp luật về BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cấp thẻ BHYT song song với cấp giấy khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi.

Đối với ý kiến của cử tri Ông Phạm Ngọc Bình - Khu phố 3, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú kiến nghị: Hồ sơ thương binh của ông đã chuyển cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Cử tri kiến nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sớm có văn bản trả lời và thông tin về kết quả giải quyết hồ sơ của ông. Ý kiến này UBND tỉnh đã giao cho Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu giải quyết và trả lời tại Báo cáo số 13632/BC-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy đến nay đã hơn một năm kể từ ngày Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận được hồ sơ (tháng 01 năm 2017) vẫn chưa có kết quả giải quyết. Ban Văn hóa - Xã hội đã ban hành văn bản số 185/HĐND-VP ngày 27/3/2018 kiến nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh liên hệ Sư đoàn 8 (Quân khu 9) để có báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ đến thời điểm hiện nay. Ngày 02/4/2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ban hành văn bản số 695/BCH-PTM trả lời công văn 185/HĐND-VP ngày 27/3/2018 với nội dung sẽ tiếp tục có công văn xác minh

* Ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Đến ngày 02/04/2018, tuy đã một năm gửi công văn xác minh vẫn chưa nhận được kết quả nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chưa có công văn nhắc nhở, đôn đốc Sư đoàn 8/Quân khu 9 trả lời kết quả xác minh. Đề nghị UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng có công văn, liên hệ Sư đoàn 8/Quân khu 9 phúc đáp kết quả xác minh, sớm hoàn tất giải quyết hồ sơ thương binh của cử tri và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh vào tháng 5 năm 2018 để trả lời cho cử tri.

Trương Thị Hộp