Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày: 18/10/2017
Tiêu đề thông báo:Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung thông báo:

Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

File đính kèm: 

BC 65-phat hanh.pdfBC 65-phat hanh.pdf 

 ​bieu mau kem BC 65.pdfbieu mau kem BC 65.pdf


Ngày bắt đầu:06-05-2020
Ngày kết thúc: