Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc 2019 tại Bình Định

Đăng ngày: 03/04/2019
Ngày 21 tháng 3 năm 2019, tại Thành phố Quy Nhơn, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc; chủ đề “Truyền thông về thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”. ​
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Theo Tổng biên tập Đỗ Chí Nghĩa, 30 năm qua, Báo Đại biểu Nhân dân đã trưởng thành từ sự quan tâm, quý mến của cơ quan dân cử và bạn đọc cả nước. Đến nay, Báo đã trở thành tờ nhật báo chính trị - xã hội  lớn của cả nước. Các bài viết đã tăng cường tính phản biện, tranh luận đồng thời đã bám sát nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao.
      IMG_7417.JPG
Bà Đặng Thị Kim Thắm, Phó trưởng ban KTNS trao đổi tại Hội nghị

    Tại Hội nghị, Đồng Nai và 07 địa phương khác trong cả nước phát biểu về vai trò của Báo đại biểu nhân nhân đối với hoạt động của cơ quan dân cử. Các ý kiến đều đánh giá báo Đại biểu Nhân dân đã góp phần làm sâu sắc hơn hoạt động của các cơ quan dân cử từ Trung ương đến địa phương. Các ý kiến cũng nhấn mạnh báo Đại biểu nhân dân và người dân tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật đồng thời HĐND các cấp cần khai thác thế mạnh của truyền thông, tạo ra những cách làm mới thiết thực, hiệu quả.
   
Tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng Hội nghị không chỉ là hội nghị cộng tác viên của Báo mà là hội nghị của thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tờ báo thực sự là phương tiện phục vụ hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp. Người làm báo phải nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, lăn lộn với thực tiễn, không ngừng rèn luyện để không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có phẩm chất tốt đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, tỉnh táo khi xử lý thông tin, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức của người làm báo; thực hiện tốt lời căn dặn thân tình, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đối với Báo Đại biểu Nhân dân là “Tâm sáng, trí cao, ngòi bút sắc”. 
  
Hội nghị cộng tác viên là Hội nghị thường niên của  Báo Đại biểu Nhân dân; tại Hội nghị cũng đã trao Giấy khen cho 35 cộng tác viên có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

     Nguyễn Thị Oanh