Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX

Đăng ngày: 10/12/2018
​Ngày 07/12/2018 ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sau 03 ngày làm việc. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu bế mạc:

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh;

Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý vị đại biểu và nhân dân trong tỉnh.

Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

Các đại biểu HĐND và các đại biểu tham dự đã thảo luận, phân tích, đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019. Hội đồng nhân dân cơ bản tán thành với các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự của tỉnh, các ngành hữu quan và trân trọng tiếp thu các ý kiến góp ý thẳng thắn, khách quan và trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Đồng Nai với HĐND tỉnh.

bieu quyet thong qua NQ.JPG 
 Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
 

Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn tại kỳ họp về 05 nội dung liên quan đến tình hình an ninh trật tự; an toàn thực phẩm; công tác quản lý môi trường; hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng gian, hàng giả. Các Thành viên UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời, giải trình, nghiêm túc tiếp thu ý kiến trong quá trình thảo luận, chất vấn và xác định trách nhiệm, lộ trình cụ thể để thực hiện. 

Kính thưa quý vị đại biểu, cử tri và nhân dân tỉnh nhà!

Liên quan đến thực hiện chức năng xây dựng và tổ chức bộ máy, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm 02 ủy viên UBND và bầu bổ sung 02 ủy viên UBND tỉnh. Đồng thời, kỳ họp đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 25 người đảm nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Đại biểu HĐND đã tiến hành thảo luận và cân nhắc, suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. Mặc dù kết quả đánh giá đối với các cá nhân có sự khác nhau nhưng nhìn chung, 25 đồng chí đều được đại biểu đánh giá hầu hết ở mức độ tín nhiệm cao nhưng kết quả đánh giá thế nào đi nữa, các đồng chí cũng phải thường xuyên rèn luyện, phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và trau dồi phẩm chất đạo đức, xứng đáng với sự tin cậy, giao phó của Đảng, của Nhà nước và của Nhân dân.

Chủ tọa kỳ họp và UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Kết quả, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định thông qua 20 Nghị quyết. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, đã trải qua quy trình chặt chẽ từ xây dựng chính sách, soạn thảo, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Trong số các Nghị quyết đã được ban hành, nhiều nội dung chứa đựng những quy định mang tính đặc thù của địa phương như: Chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập; chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 để phục vụ cho việc thực hiện các dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Các Nghị quyết đã ban hành đều nhận được sự thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh. 

DB bo phieu bau.JPG ​Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh
 

Kính thưa quý đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Năm 2019, là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 05 năm 2016 - 2020. Để thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện, ngoài các nội dung đã được HĐND tỉnh vừa quyết nghị tại Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của tỉnh Đồng Nai, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung quan tâm một số nội dung trọng tâm như sau:

- Từ những khó khăn trong thu ngân sách những năm vừa qua, đặc biệt là trong năm 2018, đề nghị UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh hoặc có đề xuất điều chỉnh kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý tại địa phương; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách; chỉ ban hành mới chính sách chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi nhất để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội đầu tư vào tỉnh đặc biệt cần chú trọng phát triển du lịch và dịch vụ du lịch để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng định hướng của tỉnh.

- Chú trọng nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của đầu tư công và chất lượng quản lý đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Trong sản xuất nông nghệp, tỉnh đã có có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng thời gian vừa qua phát sinh một số bệnh dịch cần phải có hành động để ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhất là cải cách thủ hành chính đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi nhất cho sản xuất và tiêu dùng.

- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa; tăng cường giữ vững an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trước những diễn biến bất lợi.

- Rà soát lại các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã được ban hành để kịp thời có điều chỉnh các giải pháp cho phù hợp với tình hình và khả năng thực tế của địa phương, đảm bảo các chỉ tiêu đã ban hành có tính khả thi cao và có khả năng hoàn thành tốt.

- Thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành, đảm bảo các số liệu điều tra, khảo sát, chính sách áp dụng phải chính xác, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân.

Kính thưa quý đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Ngay sau kỳ họp này, Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nhằm đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung các giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND. 

Các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND và việc thực hiện chính sách, pháp luật theo chức năng nhiệm vụ được giao; kịp thời có những kiến nghị về cơ chế, chính sách và những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương. 

Các vị đại biểu HĐND tỉnh sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời gương mẫu thực hiện và động viên nhân dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật và nghị quyết của HĐND. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND; góp phần gắn kết, củng cố hơn nữa mối liên hệ giữa hoạt động của HĐND, của các vị đại biểu HĐND với cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và MTTQ các cấp vận động nhân dân đồng thuận, chung tay góp sức xây dựng tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát triển.

Kính thưa quý vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, các vị khách quý Trung ương và địa phương, cảm ơn các vị đại biểu, cử tri, các cơ quan báo, đài, các anh chị em phục vụ và toàn thể cử tri tỉnh nhà đã quan tâm theo dõi, đóng góp quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Kính chúc tất cả quý vị và nhân dân tỉnh nhà dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tuyết Anh