Giám sát kết quả thực hiện công tác QLNN về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Giám sát kết quả thực hiện công tác QLNN về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
Nội dung thông báo:

Quyết định giám sát kết quả thực hiện công tác QLNN về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

File đính kèm: qd2-11-2019-1.PDFqd2-11-2019-1.PDF

Ngày bắt đầu:22-03-2019
Ngày kết thúc: