Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Các giải pháp phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu.

Đăng ngày: 06/12/2017
Thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ và hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp theo các chương trình, đề án đã được phê duyệt gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. ​

    Tích cực và chủ động triển khai các giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước; đẩy mạnh gắn kết 04 nhà trong sản xuất nông nghiệp tạo chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ, giá cả nông sản cho nông dân. Chấn chỉnh công tác cấp phép, cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng, chế biến thủy sản.
   DSC00295.JPG
                    Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển


  
Tăng cường thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, ít tiêu hao năng lượng và thân thiện môi trường. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển công nghiệp chủ lực của tỉnh nhằm góp phần phát triển công nghiệp và ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thúc đẩy đổi mới .công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, chủ động tham gia và tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, từng bước tạo ra nhímg sản phầm có thương hiệu và có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
   
Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, ưu tiên phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị tăng cao (dịch vụ cảng, dịch vụ logistic...); khuyến khích đầu tư phát triển mạnh các dịch vụ y tế, giáo đục, văn hóa ...nhất là dịch vụ về chất lượng cao về đào tạo nguồn nhân lực và y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
  IMG_8062.JPG
          Khu du lịch Suối Mơ, điểm du lịch hấp dẫn của phát triển du lịch


 
Thực hiện có hiệu quả Ke hoạch số 118-KH/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, trong đó: tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch theo hướng tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đến những nơi có tiềm năng phát triển du lịch, xây dựng các khu vực động lực phát triển du lịch; có giải pháp khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nhất lả các địa bàn trọng điểm, vùng sâu vùng xa có tiềm năng du lịch; tăng cường hợp tác công - tư để huy động nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch, xây dựng đội ngũ quản lý và nhân viên phục vụ ngày càng chuyên nghiệp.
   
Phát triển thị trường trong nước và trong tỉnh, tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cẩu đời sống nhân dân; thắt chặt công tác quản lý thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất và người tiêu dùng.
  
Tập trung phát triển, khai thàc thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng cho các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, có giá trị gia tăng cao hoặc các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát tốt nhập khẩu. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về các Hiệp định FTA đã ký kết, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định TPP.

Nguyễn Thị Oanh