Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Các kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Đăng ngày: 14/05/2018
​Hoạt động cụm, khối thi đua đã đi vào nề nếp, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
 

​Năm 2017, các đơn vị thuộc khối Đảng trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất cùng nhau thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từng đơn vị đã có sự chủ động, tự đổi mới trong thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng được cấp ủy và ban lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện để các đơn vị trong khối tham gia, hoạt động tốt các phong trào thi đua.

Ngay từ đầu năm, các đơn vị trong khối mặt trận, đoàn thể đã tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua đúng thời gian quy định, tạo động lực thi đua mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi. Các phong trào thi đua tiêu biểu được phát động như: "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", phong trào "Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tỗ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan” trong phụ nữ công nhân viên chức; phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Thi đua xây dựng hội trong sạch vững mạnh, làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền”, “Sống tốt đời đẹp đạo” của đồng bào các tôn giáo... 

Cac ket qua noi bat 2017.JPG
Trao tặng cờ thi đua xu​ất sắc cho các đơn vị có thành tích nổi bật
 trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 

Hoạt động Cụm địa phương đều tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch của từng cấp, từng ngành với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

Các đơn vị thuộc cụm thi đua lĩnh vực kinh tế đã thực hiện một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, từng bước duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh; huy động sức mạnh, trí tuệ sáng tạo, nêu cao tinh thần yêu nghề của mỗi cán bộ công nhân viên và người lao động, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao. Với việc phát động các phong trào tiêu biểu như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”...

Các đơn vị trong khối văn hóa, xã hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn của từng đơn vị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉnh trị được giao, gắn việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các phong trào thi đua trong mỗi tập thể, cá nhân từng đơn vị. Phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh”, tập trung thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân; chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

Trong năm 2017 các đơn vị thuộc khối an ninh - quốc phòng tổ chức thực hiện rất hiệu quả công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích được thực hiện kịp thời, có tác dụng nêu gương, bên cạnh đó thường xuyên giới thiệu gương điển hình tiên tiến về Ban Thi đua - Khen thưởng để cung cấp, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Kiếm Long