Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Cần quản lý chặt chẽ việc cấp phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đăng ngày: 05/12/2018
Không nên cho rằng trách nhiệm hậu kiểm là của cấp huyện vì cấp huyện không cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ​

    Đại biểu cụm tổ thảo luận 1 và cụm tổ thảo luận 3 đề nghị việc cấp phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đối với cấp tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư là cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh quán bar, thành lập vũ trường thì khi vi phạm, sở phải là cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép nếu hành vi vi phạm đến mức phải thu hồi. Đại biểu đề nghị không nên cho rằng trách nhiệm hậu kiểm là của cấp huyện vì cấp huyện không cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Đồng thời đề nghị các ngành các cấp có sự phối hợp chặt chẽ trong việc cấp phép, kiểm tra hoạt động của các cơ sở; xử lý nghiêm vi phạm đối với các trường hợp tái phạm nhiều lần để răn đe.
   
Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trả lời, cụ thể như sau:
    
Tình hình đăng ký doanh nghiệp, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống (theo mô hình vũ trường), vũ trường
    SX ruou KDcodieukien.JPG
              Sản xuất thức uống có cồn thuộc mặt hàng kinh doanh có điều kiện


   Về đăng ký kinh doanh quán “bar”, vũ trường: đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh) và UBND cấp huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch) chưa thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh quán “bar”, vũ trường (Riêng hoạt động vũ trường tại Khách sạn Đồng Nai theo quy định của cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng sao, không đăng ký kinh doanh). Tuy nhiên, một số cơ sở kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngành nghề ăn uống, giải khát, bán rượu bia, thuốc lá và tổ chức sự kiện đã tổ chức kinh doanh theo mô hình vũ trường trá hình (thông thường gọi là quán “bar”).
   
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 ban hành về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác quản ký nhà nước đối với doanh nghiệp, trong đó có việc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có), nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi sai phạm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nhưng vì mục tiêu lợi nhuận, một số doanh nghiệp kinh doanh ăn uống (theo mô hình vũ trường) vẫn cố tình có hành vi vi phạm pháp luật.
   
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh ăn uống, vũ trường, chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật của các cơ sở kinh doanh, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 05/3/2018, chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.
   
Qua công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống (theo mô hình vũ trường) đã phát sinh nhiều sai phạm như: Âm thanh, ánh sáng không bảo đảm quy định, bán rượu, thuốc lá nhập khẩu không có nguồn gốc, tình trạng khách sử dụng ma túy còn phổ biến, xảy ra ẩu đả dẫn đến thương vong,…;  Các cơ sở vi phạm, bị xử lý vi phạm nhiều lần những vẫn tiếp tục hoạt động do lợi nhuận thu được nhiều hơn số tiền nộp phạt nên vẫn tiếp tục tái phạm, gây nhiều ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và gây bức xúc trong dư luận xã hội.
   
Để xử lý vi phạm, một số cơ quan chức năng sau khi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ăn uống nhưng tổ chức hoạt động theo mô hình vũ trường. Tuy nhiên, do hành vi vi phạm của các doanh nghiệp này không thuộc các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư không có căn cứ để thực hiện thu hồi. Đối với các doanh nghiệp thành lập mới hoặc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm phối hợp Sở, ban ngành liên quan và địa phương rà soát trước khi cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Đồng thời phối hợp các Sở, ban ngành đề xuất UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Chính phủ bổ sung biện pháp chế tài xử lý vi phạm của doanh nghiệp.
   
Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống (theo mô hình vũ trường) trong thời gian tới
   
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh nói chung và các cơ sở kinh doanh ăn uống theo mô hình vũ trường nói riêng, UBND tỉnh ra Chỉ thị số 10/CT-UBND tỉnh ngày 16/8/2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh sau đăng ký thành lập. Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
   
Trong thời gian tới, với các nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đồng bộ, sẽ có điều kiện chấn chỉnh, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của các cơ sở ăn uống hoạt động theo mô hình vũ trường và vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Oanh