Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Cần quan tâm thực hiện các giải pháp để bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Đăng ngày: 13/05/2019
​Cần quan tâm thực hiện các giải pháp để bảo vệ và chăm sóc trẻ em

​        Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Qua giám sát cho thấy, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 660.896 trẻ em, trong đó 7.715 em có hoàn cảnh đặc biệt; 143 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; có 203 cán bộ, viên chức và người lao động làm công tác trẻ em được bố trí từ tỉnh đến địa phương. Tỉnh ban hành, triển khai 24 quyết định, chỉ thị, kế hoạch, chương trình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các ngành chuyên môn đã tổ chức triển khai, tập huấn cho trên 4.599 lượt người làm công tác trẻ em về chủ trương, chính sách pháp luật, kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em và giải pháp ngăn ngừa trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Bước đầu triển khai vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em; triển khai 96 điểm cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Thực hiện quyền tham gia của trẻ em, tỉnh đã triển khai mô hình “Diễn đàn trẻ em”; mô hình “Thăm dò ý kiến trẻ em”; mô hình “Câu lạc bộ quyền trẻ em”.

df5a361cc12e24707d3f.jpg
​Giờ vui chơi của các em tại Trung tâm Huấn nghê cô nhi tỉnh

Tuy nhiên, mặc dù UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành đầy đủ, kịp thời các quyết định, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhưng hầu hết chưa định kỳ đánh giá, rà soát kết quả thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra để có giải pháp phù hợp; một số nội dung thực hiện chưa đạt chỉ tiêu đề ra như về giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích, số trường tiểu học được trang bị hồ bơi, trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết kỹ năng về an toàn trong môi trường nước, trẻ em tử vong do tai nạn giao thông đường bộ hàng năm chưa giảm, số trẻ em tử vong do đuối nước tăng, tỷ lệ trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt. Toàn tỉnh34.466 em bị tai nạn thương tích (50 em tử vong do đuối nước, 19 em tử vong do tai nạn giao thông, 21 em tử vong do các lý do khác). Kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em triển khai chưa hiệu quả, tại huyện Xuân Lộc, số lượng hồ bơi chưa đáp ứng được nhu cầu học bơi của trẻ (06 hồ bơi tư nhân, 02 của trường công lập) nên số lượng trẻ được học bơi ít. Thành phố Biên Hòa chỉ có 01 trường công lập có hồ bơi bằng hình thức xã hội hóa. Nguyên nhân, các trường không đủ diện tích, kinh phí để xây dựng và duy trì, bảo quản hồ bơi; vướng về thủ tục đất đai, quy hoạch trong xã hội hóa đầu tư hồ bơi.

IMG_2846.JPG 
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

Công tác phối hợp thống kê số liệu giữa các ngành có liên quan không đồng bộ; công tác phối hợp trong tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống đuối nước chưa chặt chẽ

Theo đó, Đoàn giám sát cũng đã kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ đánh giá, rà soát kết quả thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu chưa đạt. Quan tâm thực hiện các giải pháp để giảm số lượng trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị đuối nước, trẻ em bị xâm hại, bị xâm hại tình dục, trẻ em vi phạm pháp luật./.

Trương Thị Hộp