Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Cần tăng cường công tác kiểm tra, truy thu, chống thất thu; rà soát tình hình ghi nợ tiền sử dụng đất

Đăng ngày: 03/07/2018
Quan tâm đến vấn đề thu ngân sách, tại kỳ họp thứ 5, đại biểu đề nghị ngành thuế cần tăng cường công tác kiểm tra, truy thu thuế, chống thất thu, chống chuyển giá; rà soát tình hình ghi nợ tiền sử dụng đất. ​

    Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục Thuế báo cáo, cụ thể như sau:
    h2 giam sat thue.JPG
             Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác thu thuế tại Cục thuế tỉnh


      Về công tác thanh tra, kiểm tra: Cục thuế đẩy mạnh rà soát, kiểm tra truy thu đối với những doanh nghiệp có phát sinh chi phí liên kết về chuyển giao công nghệ, sử dụng nhãn hiệu, bản quyền, dịch vụ tư vấn, trả lãi vay,...đã trả cho công ty mẹ những năm gần đây. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp thuộc diện miễn, giảm thuế do ưu đãi đầu tư; các doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn, tài sản trên địa bàn,...
    
Về tình hình ghi nợ tiền sử dụng đất: Các Chi cục Thuế tăng cường phối hợp tốt với Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất cấp huyện để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.
    
Đối với kiến nghị của đại biểu về việc UBND tỉnh quan tâm, có sự điều hành hợp lý ngân sách cấp huyện đối với các khoản thu không đạt dự toán trong năm 2017, về tổng thể, năm 2017 thu ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đều vượt dự toán HĐND tỉnh giao, có những huyện thu vượt rất cao như huyện Thống Nhất đạt 245%, huyện Trảng Bom đạt 202% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Với kết quả trên, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của các cấp huyện.
   
Về chi tiết trong cơ cấu tổng thu tại các cấp huyện, có những khoản thu không đạt dự toán và các khoản thu không đạt dự toán và các khoản thu đạt vượt cao do với dự toán HĐND tỉnh giao. Về việc này, Sở Tài chính ghi nhận và sẽ phối hợp với Cục thuế và UBND cấp huyện đánh giá, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, khả năng thu ngân sách, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao chỉ tiêu phù hợp hơn.

Nguyễn Thị Oanh