Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Cần xem xét, rà soát để xác định có hay không một số Công ty xử lý rác còn chưa nộp thuế

Đăng ngày: 03/07/2018
Từ việc xem xét, rà soát có biện pháp thu thuế và xử lý. ​

     Tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp cuối năm 2018, khi thảo luận về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, nhiều đại biểu dự báo tình hình thu ngân sách sẽ gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do một số chính sách thuế thay đổi, tình hình chung và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trên dịa bàn. Để thảo gỡ, đại biểu đã đưa ra những giải pháp.
   
 h3 chonlaprac.JPG
                                   Xử lý rác tại một doanh nghiệp


          Một trong những kiến nghị đảm bảo thu ngân sách, tại kỳ họp thứ 5, bên cạnh kiến nghị về
tăng cường công tác kiểm tra, truy thu thuế, chống thất thu, chống chuyển giá; rà soát tình hình ghi nợ tiền sử dụng đất, đại biểu đề nghị cần xem xét, rà soát để xác định có hay không một số Công ty xử lý rác còn chưa nộp thuế từ đó có biện pháp thu thuế và xử lý. 
    
Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục Thuế báo cáo, cụ thể như sau:
   
Quà rà soát thì đa số các doanh nghiệp xử lý rác hoạt động trên địa bàn có thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ theo kê khai; chỉ một vài trường hợp nợ thuế dây dưa, ngành thuế đã thực hiện biện pháp cưỡng chế hóa đơn.
   
Cục Thuế đề xuất biện pháp thu thuế và xử lý vi phạm các doanh nghiệp xử lý rác: Tiếp tục theo dõi tình hình kê khai thuế, hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động này, đặc biệt là những thay đổi về thuế suất để tránh trường hợp kê khai không đúng quy định. Thường xuyên đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế theo kê khai. Thực hiện kiểm tra thuế các doanh nghiệp xử lý rác theo kế hoạch kiểm tra và khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Nguyễn Thị Oanh