Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 71-T1&2-2011

Chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên và Thẩm phán của hai ngành tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân tỉnh dần được nâng lên

Đăng ngày: 15/05/2013
​Năm 2010 Hội đồng tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán và Kiểm sát viên hai cấp của tỉnh đã tập trung xem xét tuyển chọn, bổ nhiệm 106 người trong đó (32 Thẩm phán và 74 Kiểm sát viên), tăng hơn với năm 2009 là 59 người, do năm 2010 là đợt bổ nhiệm lại với số lượng lớn Kiểm sát viên cấp tỉnh và cấp huyện.​

​      ​Chính vì lẽ đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có Kế hoạch và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, Hội đồng tuyển chọn trong việc chuẩn bị và tuyển chọn đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng quy định pháp luật, xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 trong đó có công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp. 

      Đối với việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp, nhất là đối với đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp được xác định là một trong những khâu đột phá, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác cải cách tư pháp ở địa phương, trong công tác này, cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện, chất lượng đội ngũ Thẩm phán và Kiểm sát viên được nâng lên, đảm bảo về chính trị, am hiểu pháp luật, vững về nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp. Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các cơ quan tư pháp từng bước được chuẩn hóa theo quy định, công tác bồi dưỡng về nhận thức chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức công vụ được quan tâm thực hiện. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong chiến lược cải cách tư pháp.

      Năm 2010 có 32/32 người được đưa ra Hội đồng để xem xét bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại chức danh Thẩm phán đều đã được đào tạo về trình độ lý luận chính trị, nhưng bên cạnh đó đội ngũ Kiểm sát viên lại bị hạn chế trong vấn đề này, có 74 người đề nghị bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại chức danh Kiểm sát viên thì có tới trên 50% người chưa được đào tạo về trình độ lý luận chính trị. Tuy nhiên, công tác tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên cũng đã dần được nâng cao chất lượng, thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, kiên quyết không đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với những trường hợp không đủ điều kiện; xem xét đối với những trường hợp trong nhiệm kỳ bị nhiều đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến tư cách đạo đức và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; xử lý nghiêm đối với cán bộ tư pháp có hành vi vi phạm các quy định của ngành, của pháp luật, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ tư pháp. Tuy nhiên, trong tình hình biên chế hiện nay ngành Kiểm sát thiếu 06 biên chế và 52 Kiểm sát viên, ngành Tòa án thiếu 38 biên chế; 06 thẩm phán cấp tỉnh, 19 thẩm phán cấp huyện, trong khi đó tổng số các loại án thụ lý trong năm 2010 của toàn ngành tòa án là 11.361 vụ, đã giải quyết 10.354 vụ, đạt tỷ lệ 91,14%, so với năm 2009 thụ lý tăng 225 vụ, giải quyết giảm 31 vụ. Riêng toà án tỉnh thụ lý 1280 vụ, đã giải quyết 1143 vụ, đạt tỷ lệ 89,30%, so với năm 2009 thụ lý giảm 144 vụ, giải quyết giảm 147 vụ. Từ thực tế đây là sự nỗ lực của đội ngũ thẩm phán và công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của kiểm sát viên của hai ngành Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã hết sức cố gắng để đảm bảo giải quyết được lượng án như trên trong năm 2011.

                                                                                 Lưu Thị Hà