Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Chất lượng và vai trò của công tác tham mưu của Văn phòng HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Đăng ngày: 22/03/2018
​Chuẩn bị tổng kết, đánh giá lại hoạt động của Văn phòng HĐND cấp tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay để tiến tới thực hiện hợp nhất ba Văn phòng cấp tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai đánh giá kết quả công tác tham mưu đối với hoạt động của HĐND tỉnh như sau:

IMG_2140.JPG
CBCC Văn phòng nhận các hình thức khen thưởng do đạt yêu cầu cao trong công tác tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh


- Về tổ chức phục vụ các kỳ họp: Tham mưu tổ chức 05 kỳ họp, qua đó ban hành 105 nghị quyết; chủ động tham mưu Thường trực HĐND phối hợp với UBND, UBMTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp; định kỳ rà soát đôn đốc tài liệu kỳ họp đảm bảo theo yêu cầu về thời gian và chất lượng theo Luật ban hành Văn bản QPPL; tham mưu các Ban của HĐND chuẩn bị thẩm tra các nội dung của các báo cáo trình kỳ họp, đồng thời tổ chức đi khảo sát, giám sát nắm tình hình phục vụ cho báo cáo thẩm tra. Công tác tổng hợp ý kiến thảo luận đảm bảo yêu cầu nhanh, đầy đủ, chính xác, có chất lượng. Nội dung chất vấn được chọn lọc những vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng đến nhiều tầng lớp cử tri và nhân dân hoặc có tính chất phức tạp cần có sự phối hợp của nhiều ngành nhiều cấp. Về phương thức điều hành phiên chất vấn cũng có nhiều bước đột phá như quy định chặt chẽ về thời gian chất vấn, thời gian trả lời và việc tiếp tục tranh luận, giải thích, giải trình những vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn để làm rõ về trách nhiệm và phương hướng giải quyết dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc bức xúc trong cử tri và nhân dân. Chính vì vậy mà phiên chất vấn, trả lời chất vấn được cử tri hết sức quan tâm, thể hiện ở việc cử tri nhận xét, đánh giá cao và tiếp tục có những đóng góp, hiến kế để cải tiến phiên chất vấn tại các đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Về cơ bản công tác tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp đạt chất lượng cao.          

- Tham mưu đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát thông qua xem xét các báo cáo, chất vấn tại các kỳ họp và tham mưu Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức 214 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề, giám sát 100% nội dung trả lời kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tài liệu có liên quan và tổ chức đoàn theo đúng kế hoạch đã được xây dựng. Tham mưu việc theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát và tổ chức tái giám sát hoặc chất vấn tại kỳ họp đối với một số nội dung hoặc trong những trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, Văn phòng cũng tích cực hỗ trợ đơn vị chịu sự giám sát trong các trường hợp triển khai thực hiện kiến nghị cần có sự phối kết hợp của nhiều cơ quan, nhiều ngành nhiều cấp, hoặc cung cấp thông tin về các chính sách, quy định mới ban hành.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, tài liệu phục vụ công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh để trả lời; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phân công Tổ đại biểu và các Ban HĐND tỉnh rà soát chất lượng trả lời ý kiến cử tri để kịp thời khảo sát, giám sát đối với những nội dung trả lời chưa đạt yêu cầu hoặc đã trả lời nhưng cử tri chưa thỏa mãn, tiếp tục kiến nghị nhiều lần. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức 07 đợt tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp tại 627 lượt điểm, với 36.527 lượt cử tri tham dự, phát biểu tổng cộng 4.273 lượt ý kiến, trong đó có 472 ý kiến (08 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và 464 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trả lời theo quy định. Đến nay, đã có kết quả trả lời 426/472 ý kiến (chiếm tỷ lệ 90,2%), còn 46 ý kiến (thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và các ý kiến sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh) đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời.

Bên cạnh đó, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với lực lượng công an xã và dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh để nắm bắt quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về vấn đề có liên quan. Kết quả Hội nghị có 904 đại biểu và cử tri tham dự, phát biểu đề đạt tổng cộng 44 ý kiến (trong đó có 20 ý kiến trực tiếp và 24 ý kiến gửi qua phiếu) đề xuất những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho lực lượng vũ trang tại cấp cơ sở và những đóng góp, hiến kế để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tất cả ý kiến cử tri đều đã được ghi nhận và trả lời thỏa đáng.

- Tham mưu công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, đã tham mưu các đại biểu HĐND tỉnh tiếp 172 lượt công dân (gồm 16 lượt tập thể và 156 lượt cá nhân) đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó, Thường trực tiếp 09 lượt tập thể, 55 lượt cá nhân; các Ban HĐND tỉnh tiếp 07 lượt tập thể và 47 lượt cá nhân; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp 54 lượt cá nhân). Đối với hoạt động tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã tích cực theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết đơn thư đúng quy định không để tồn đọng kéo dài. Từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh nhận tổng cộng 885 đơn, trong đó có 43 đơn nhận trực tiếp và 842 đơn tiếp nhận qua đường bưu điện. Văn phòng đã tham mưu xử lý 885/885 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

- Tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh thực hiện có kết quả Nghị quyết của Đảng về tổ chức cán bộ; đề xuất kịp thời công tác cán bộ theo phân cấp quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát, giới thiệu và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 của HĐND; Tham mưu Đảng đoàn HĐND đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua 13 đề án chuyên đề là các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh trước khi trình kỳ họp HĐND thông qua; tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND trong đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải pháp giải quyết khó khăn của cơ sở thông qua kết quả giám sát của HĐND tỉnh (về việc chi phụ cấp trách nhiệm công việc kiêm nhiệm cho thành viên Ban HĐND cấp xã). Ngoài ra, tham mưu Đảng đoàn xây dựng 212 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cơ quan nhà nước cấp trên.

29472511_2032804610309996_4250209343024136192_o.jpg
Cùng với việc cấp phát báo Đại biểu nhân dân, Bản tin HĐND tỉnh là kênh thông tin khá bổ ích của địa phương đối với HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

- Công tác thông tin tuyên truyền: Bản tin hoạt động của HĐND tỉnh và Trang thông tin điện tử được duy trì, chất lượng tin bài không ngừng được nâng cao. Kết quả Bản tin HĐND tỉnh đạt giải khuyến khích Hội thi báo xuân của tỉnh năm 2017, giải III báo xuân năm 2018, website HĐND tỉnh được đánh giá là một trong những website của cơ quan hành chính nhà nước có số lượng truy cập cao nhất với trung bình 4.000 lượt truy cập mỗi ngày; tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phản ánh hoạt động của HĐND tỉnh kịp thời.​

Kim Chung