Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về dự án khu xử lý rác Bàu Cạn

Đăng ngày: 12/12/2018
  ​Theo đại biểu, dự án khu xử lý rác Bàu Cạn còn một số tồn tại như: Tiền hỗ trợ bồi thường và giải quyết tái định cư cho 11 hộ dân chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng thu gom rác từ huyện Long Thành và Nhơn Trạch về chưa được xử lý, chỉ chôn lấp và chất đống, gây ô nhiễm khu vực, đặc biệt là nước rỉ từ bãi rác không được thu gom, xử lý mà để chảy tràn ra xung quanh khu vực và chảy xuống suối. Đại biểu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trách nhiệm và những giải pháp thực hiện để sớm khắc phục tình trạng trên?
 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đối với việc hỗ trợ bồi thường, giải quyết tái định cư: Đến ngày 08/3/2016, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 91 trường hợp, với số tiền là 39.896.779.183 đồng. Ngoài ra, năm 2016 và 2017, UBND huyện Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường bổ sung cho các hộ dân tại Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 15/9/2016, với số tiền là 7.474.605.318 đồng; Quyết định số 5301/UBND-ĐT ngày 09/11/2017, với số tiền là 424.839.216 đồng. Tuy nhiên, đến nay chưa thực hiện chi trả cho các hộ dân do chủ đầu tư chưa chuyển tiền.

Về 11 trường hợp xử lý hỗ trợ khác: Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh có văn bản số 3516/UBND-ĐT chấp thuận cho áp dụng chính sách hỗ trợ khác để áp giá hỗ trợ cho 11 trường hợp chuyển nhượng hợp đồng không thông qua Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành. Ngày 23/6/2017, UBND huyện đã phê duyệt phương án hỗ trợ khác cho các hộ dân tại Quyết định số 2903/QĐ-UBND, với số tiền là 4.019.748.600 đồng. Tuy nhiên, đến nay chưa thực hiện chi trả cho các hộ dân do chủ đầu tư chưa chuyển tiền.

Tính đến thời điểm hiện nay, sau 03 đợt phê duyệt bổ sung và hỗ trợ khác như đã nêu với tổng số tiền là 11.919.193.134 đồng, nhưng Công ty Phúc Thiên Long vẫn chưa chấp hành việc chuyển tiền đầy đủ để chi trả cho các hộ dân theo quy định.

Từ tình hình trên, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo số 8551/UBND-TCD ngày 13/8/2018 và văn bản số 9424/UBND-ĐT ngày 05/9/2018 về việc xử lý dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn, sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại tại xã Bàu Cạn. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo địa phương, các ngành tổ chức buổi họp làm việc với Công ty Phúc Thiên Long nhằm yêu cầu đơn vị chấp hành nghiêm việc chuyển tiền để tổ chức chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định.

IMG_8230.JPG
Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết chất vấn tại kỳ họp

Về công tác bảo vệ môi trường

Khu xử lý Bàu Cạn do Công ty TNHH TM DV Phúc Thiên Long làm chủ dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 289/QĐ-BTNMT ngày 23/02/2011, số 3209/QĐ-BTNMT ngày 23/10/2018 và cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, mã số QLCTNH 3-4-5-6.096.VX (cấp lần 2) ngày 09/5/2017.

Đối với hạng mục xử lý chất thải rắn sinh hoạt, từ năm 2015, Công ty TNHH TM DV Phúc Thiên Long (Công ty Phúc Thiên Long) đã xây dựng và đưa vào hoạt động 02 hố chôn lấp hợp vệ sinh gồm: 01 hố chôn lấp có diện tích 13.370m2 (hiện đã phủ đỉnh) và 01 hố chôn có diện tích 21.234m2 hiện đang tiếp nhận rác thải sinh hoạt của Long Thành và Nhơn Trạch; đồng thời xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước rỉ rác công suất 200 m3/ngày tại Khu xử lý chất thải Bàu Cạn.

Thực hiện chủ trương giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn dưới 15%, Công ty Phúc Thiên Long đã nhập về dây chuyền phân loại 450 tấn/ngày và lò đốt công suất 100 tấn/ngày để lắp đặt và đưa vào vận hành tại Khu xử lý Bàu Cạn. Tuy nhiên, đến nay Công ty Phúc Thiên Long vẫn chưa hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào vận hành nên không đáp ứng được yêu cầu của tỉnh.

Đối với việc nước rỉ rác từ bãi rác không được thu gom, xử lý mà để chảy tràn ra xung quanh khu vực và chảy xuống suối. Qua kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 15/11/2018 cho thấy, nước rỉ rác tại Khu xử lý chất thải Bàu Cạn được thu gom về hệ thống xử lý nước thải, nước rỉ rác công suất 200 m3/ngày để xử lý trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, tại hố chôn lấp số 2, có xảy ra sự cố nước rỉ rác rò rỉ chảy ra bên ngoài. Công ty Phúc Thiên Long khắc phục bằng cách thu gom về 03 hố chứa tạm để chặn dòng thải và lắp đặt bơm tại 03 vị trí rò rỉ để bơm nước rỉ rác về chứa tại hồ chứa nước rỉ rác.

Để xử lý các vấn đề nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty khẩn trương hoàn thành việc khắc phục sự cố và chỉ đạo Thanh tra xem xét, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với ô chôn lấp rò rỉ nước thải chưa qua xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Long Thành chuyển rác sinh hoạt phát sinh hàng ngày (khoảng 110 tấn/ngày) về các Khu xử lý chất thải khác đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường và giảm tỷ lệ chôn lấp theo quy định trong tháng 12/2018, để giảm khối lượng rác chôn lấp. Đồng thời, có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra toàn bộ hoạt động xử lý chất thải và bảo vệ môi trường đối với Khu xử lý Bàu Cạn để xem xét, xử lý theo quy định.

Đức Thể