Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Chế độ làm việc của Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Đăng ngày: 22/03/2018
​Theo báo cáo về tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Văn phòng tuân thủ chế độ và nguyên tắc làm việc như sau:

29472456_2032785340311923_5133939932653420544_o.jpg
Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Ảnh minh họa: Đồng chí Nguyễn Trung Thành-Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tại một cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh


Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Các công việc sau đây thực hiện theo chế độ tập thể lãnh đạo, quyết định theo đa số, cá nhân phụ trách: Chủ trương, nhiệm vụ, chương trình công tác và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng năm, 6 tháng, năm của Văn phòng; Ban hành Nội quy, quy chế làm việc của các phòng chuyên môn của Văn phòng; Công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bố trí, điều động, tiếp nhận, tuyển dụng, cho thôi việc, cho nghỉ hưu, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật; cử đi học tập, đào tạo trong nước và nước ngoài; những vấn đề liên quan đến đời sống của cán bộ, công chức; người lao động; Xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, thiết bị.

- Nguyên tắc làm việc: Cán bộ, công chức của Văn phòng chịu trách nhiệm trước người phụ trách trực tiếp về công việc theo lĩnh vực, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và được người phụ trách trực tiếp đánh giá về chất lượng hoạt động. Chuyên viên của Văn phòng được phân công tham mưu, giúp việc cho các Ban HĐND do lãnh đạo các Ban HĐND trực tiếp phụ trách. Các trường hợp còn lại do lãnh đạo Phòng trực tiếp phụ trách. Lãnh đạo Phòng do lãnh đạo Văn phòng trực tiếp phụ trách.

IMG_2031.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương- Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Hội nghị CBCC năm 2017 của Văn phòng

- Chế độ họp định kỳ: Hàng tuần vào sáng thứ hai Văn phòng tổ chức Họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần. Thành phần dự họp mời các Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND tỉnh để góp ý, chỉ đạo kịp thời đối với các hoạt động của Văn phòng.Ngày thứ 6 hàng tuần, các phòng báo cáo tuần gửi Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị để tổng hợp báo cáo tuần của Văn phòng phục vụ họp giao ban. Ngày 20 hàng tháng, các phòng gửi báo cáo về Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tổng hợp báo cáo tháng; ngày 22 của tháng cuối mỗi quý đối với báo cáo quý, 6 tháng; ngày 30 tháng 11 đối với báo cáo năm. Ban Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các phòng họp vào ngày 25 - 28 hàng tháng. Các phòng chuyên môn họp vào ngày 15 - 20 hàng tháng (trước ngày họp định kỳ hàng tháng của Ban lãnh đạo Văn phòng).

29497501_2032785253645265_8892833539892969472_o.jpg
Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2014-2019 của Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức vào tháng 9 năm 2017


Do thực hiện nghiêm và có hiệu quả chế độ và nguyên tắc làm việc như trên, nên tại Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai đã đạt một số kết quả công tác phản ánh được việc nâng cao chất lượng công tác Văn phòng, tham mưu và phục vụ ngày càng tốt hơn cho các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đóng góp một phần vào kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Kim Chung​