Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Đăng ngày: 14/12/2018
​Ngày 22/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020; trong đó, tỉnh sẽ tổ chức hỗ trợ học nghề cho đối tượng thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi. Cụ thể:

Thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo đề án Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020, đã được UBND tỉnh phê duyệt, các chính sách hỗ trợ cụ thể như sau:

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ gồm hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; mức hỗ trợ tiền đi lại là 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trung cấp, trình độ cao đẳng cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ, cụ thể thanh niên hoàn thành nghĩa vụ thuộc đối tượng sinh viên sư phạm; học chuyên ngành Mác-Lê Ninh và Tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu sinh các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định hpáp ý, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh; Nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp; Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định; người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học thì không phải đóng học phí, được miễn học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ được giảm từ 50% đến 70% học phí.

Ngoài ra, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ được vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cụ thể là học sinh sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, hoặc là thành viên gia đình hộ nghèo; hộ có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân của đầu người của hộ gia đình nghèo, gia đình gặp khó khăn về tài chính hoặc do tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học và có xác nhận của UBND xã phường, thị trấn nơi cư trú….

Về hỗ trợ vay vốn sau đào tạo, thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương sau khi học nghề, được ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm.

Ngoài ra, hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ lập nghiệp thông qua hỗ trợ tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp định hướng nghề nghiệp; tham gia chương trình thực tập làm việc tại doanh nghiêp, được cung cấp thông tin về việc làm và thị trường lao động, được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tìm việc và làm việc.

Hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp: giúp đăng ký tham gia các khóa đào tạo, hội thảo tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, để được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, cung cấp kiến thức về pháp luật, quản trị doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan đến khởi sự doanh ngiệp thông qua các khóa đào tạo.

 

Kim Chung

 ​