Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 04/06/2019
​Đại hội cấp huyện tổ chức trong một ngày, hoàn thành trước ngày 30/6/2019, tại cấp tỉnh tổ chức trong hai ngày, hoàn thành trước ngày 30/11/2019.

Nhằm mục đích tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Để góp phần tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tậpthể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số thời kỳ hộinhập và phát triển giai đoạn 2009-2019; chọn cử nhân sự tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội, cũng như đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019. Mới đây UBND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2019. Theo đó:

Đại hội cấp huyện tổ chức trong một ngày, hoàn thành trước ngày 30/6/2019, tại cấp tỉnh tổ chức trong hai ngày, hoàn thành trước ngày 30/11/2019.​

Cấp huyện tổ chức đại hội, riêng đơn vị Nhơn Trạch không tổ chức đại hội mà Chủ tịch UBND huyện sẽ tổ chức Hội nghị liên tịch với UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể của huyện và đại diện lãnh đạo các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chọn cử đại biểu tham dự đại hội cấp tỉnh và đề xuất khen thưởng theo hướng dẫn. Đối với cấp xã không tổ chức Đại hội mà tổ chức xét chọn đại biểu trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức đại hội cấp huyện.

Đại hội cấp huyện có số lượng đại biểu chính thức không quá 150 người; đại biểu khách mời tối đa bằng 1/3 số đại biểu chính thức. Đối với cấp tỉnh có số đại biểu chính thức không quá 250 người, đại biểu khách mời cũng tối đa bằng 1/3 số đại biểu chính thức.

Khen thưởng tại cấp huyện gồm Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. Đối với cấp tỉnh gồm có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam chonhững cá nhân có công lao, thành tích xuất sắc đóng góp vào đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

Kim Chung​