Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Chương trình giám sát năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Đăng ngày: 09/01/2018
​Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh; căn cứ chương trình hoạt động năm 2018 và tình hình thực tế của địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh xây dựng chương trình hoạt động giám sát năm 2018. Nội dung như sau:

​     Quý I/2018:

- Ban phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải khảo sát công tác chuẩn bị phục vụ Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

- Giám sát việc thực hiện các đề án, chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh. Đơn vị chịu sự giám sát: Sở Công Thương, UBND huyện Long Thành, Trảng Bom, thị xã Long Khánh và khảo sát một số cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện.

Quý II/2018:

- Giám sát kết quả thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đơn vị chịu sự giám sát: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất.

- Giám sát công tác quản lý nhà nước về môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đơn vị chịu sự giám sát: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa

Quý III/2018:

- Giám sát kết quả thực hiện chuỗi liên kết cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh. Đơn vị chịu sự giám sát: Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện Tân Phú, Xuân Lộc.

- Giám sát kết quả thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đơn vị chịu sự giám sát: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Quý IV/2018:

- Giám sát kết quả thực hiện các giải pháp kinh tế năm 2018. Đơn vị chịu sự giám sát: Tùy theo tình hình thực tế, Ban sẽ chọn đơn vị chịu sự giám sát cho phù hợp.

- Phối hợp với Sở Tài chính giám sát tình hình triển khai thực hiện thu NSNN, chi NSĐP năm 2018; xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn chi NSĐP và phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh năm 2019 và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Các nội dung giám sát khác: Giám sát thông qua việc thẩm tra các Đề án, tờ trình trình kỳ họp giữa năm và cuối năm HĐND tỉnh; giám sát việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát các nội dung khác phát sinh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Căn cứ vào Chương trình công tác năm, Ban KT-NS sẽ ban hành Quyết định, đề cương chi tiết nội dung khảo sát, giám sát đối với từng nội dung và đơn vị chịu sự giám sát. Tùy điều kiện và tình hình thực tế của từng địa phương, Ban sẽ thành lập đoàn khảo sát, giám sát trực tiếp hoặc giám sát qua việc xem xét báo cáo đối với từng nội dung. Trong quá trình thực hiện, Ban có thể điều chỉnh chương trình giám sát, đối tượng chịu sự khảo sát, giám sát đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hoặc yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh.​

Lê Lài