Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Chương trình hoạt động năm 2018 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom

Đăng ngày: 02/03/2018
​  Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2018 để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong đó, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm Tổ đại biểu sẽ thực hiện trong năm 2018, cụ thể như sau:
 

- Trong hoạt động giám sát: Tổ đại biểu sẽ triển khai 02 cuộc giám sát về công tác đầu tư và cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn huyện Trảng Bom trong năm 2017 và Quý I/2018 và công tác quản lý thị trường trên địa bàn huyện Trảng Bom trong năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018. Ngoài ra, Tổ đại biểu sẽ thực hiện giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND tỉnh theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh hoặc nếu thấy cần thiết sẽ tổ chức thực hiện giám sát thêm đối với các nội dung phát sinh theo ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân và thực tế tình hình kinh tế xã hội tại địa phương.

- Trong hoạt động tiếp xúc cử tri: Căn cứ kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQ VN huyện xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh, huyện trong năm 2018 để thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; tổng hợp ý kiến cử tri chuyển về Thường trực HĐND tỉnh theo thời gian quy định.
- Trong hoạt động tiếp công dân: Đại biểu thực hiện tiếp công dân theo thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 đã ban hành. Theo đó, Tổ đại biểu thực hiện tiếp công dân 02 ngày/tháng, (mỗi đại biểu tiếp công dân 04 ngày/năm) tại Phòng tiếp dân UBND huyện Trảng Bom. Đối với các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom hoạt động chuyên trách, sẽ thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh. Ngoài ra qua tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu cũng đề nghị Thường trực HĐND, UBND huyện bố trí cho đại biểu tiếp công dân để cùng phối hợp giải quyết, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân trên địa bàn.
- Trong hoạt động tại kỳ họp HĐND tỉnh: Các thành viên trong Tổ tham dự các kỳ họp thường kỳ và bất thường (nếu có) của HĐND tỉnh và HĐND huyện Trảng Bom; tích cực thực hiện thảo luận tại tổ trước và trong kỳ họp để cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, nghị quyết được trình tại kỳ họp. Trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát, ý kiến kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại của công dân, Tổ đại biểu gửi câu hỏi chất vấn về Thường trực HĐND tỉnh theo thời gian quy định; các đại biểu tích cực tham gia chất vấn, thảo luận tại kỳ họp đối với các vấn đề cử tri địa phương quan tâm.
  Bên cạnh đó, Tổ đại biểu còn thực hiện một số hoạt động khác như: Tham gia Hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu HĐND năm 2018, phân công đại biểu tham dự giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trên địa bàn huyện khi có thư mời và tham dự các cuộc họp khác do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức, duy trì việc sinh hoạt và họp Tổ đại biểu định kỳ, tiến hành đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh cuối năm theo quy định và thực hiện các công việc phát sinh khác theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh.
  Căn cứ chương trình trên, Tổ đại biểu Trảng Bom đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu đề ra và tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu trong năm 2018./.

 

   Ngọc Diệp