Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Có 35 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên cho trong giai đoạn 2018-2019

Đăng ngày: 05/04/2019
​Đó là kết quả thực hiện rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và các Nghị định khác của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập tại cơ quan, đơn vị.

​    Trong đó có 27 đơn vị giữ nguyên mức tự bảo đảm chi thường xuyên so với giai đoạn trước, có 1 ​đơn vị được giao mới tự bảo đảm chi thường xuyên, 7 đơn vị nâng từ mức tự bảo đảm một phần chi thường xuyên lên tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, cụ thể: giữ nguyên loại hình tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên như giai đoạn 2014-2016 và năm 2017 đối với 27 đơn vị; giao loại hình tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ năm 2018 cho Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm theo đề xuất của Đại học Đồng Nai về việc nâng mức thu học phí giáo dục Trung học cơ sở và Trung học phố thông; nâng mức tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư đối với đơn vị Quỹ bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; nâng mức phân loại từ loại hình tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thành tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên đối với Phòng Công chứng số 3 thuộc Sở Tư pháp do nguồn thu phí được để lại theo chế độ đủ đảm bảo 100% kinh phí chi thường xuyên; nâng mức phân loại từ loại hình do Nhà nước bảo đảm toàn bộ thành tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên đối với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Xuân Lộc thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT do nguồn thu phí được để lại theo chế độ và hoạt động dịch vụ kinh doanh đủ đảm bảo 100% kinh phí chi thường xuyên; nâng mức phân loại từ loại hình tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thành tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên đối với Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học & Công nghệ do giao kỉnh phí nhà nước đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; nâng mức phân loại từ loại hình tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thành tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên đối với Bệnh viên Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viên Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viên Đa khoa Khu vực Long Khánh thuộc Sở Y tế do thực hiện kết cấu chi phí lương, phụ cấp đặc thù, chi phí trực tiếp vào giá dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu giá dịch vụ khám chữa bệnh đảm bảo được toàn bộ kinh phí chi thường xuyên.

Giao quyền tự bảo đảm một phần chi thường xuyên cho 44 đơn vị, trong đó có 28 đơn vị giữ nguyên mức tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, có 16 đơn vị nâng từ mức Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên lên tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên cho 86 đơn vị, bổ sung 02 đơn vị so với năm 2017.

Hiệu quả đạt được của việc rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập so với trước khi rà soát, sắp xếp: Dự kiến tác động giảm cấp kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp từ ngân sách tỉnh theo 03 đề xuất phân loại trên giúp ngân sách tiết kiệm được 293.184 triệu đồng. Cụ thể Ngân sách tỉnh giảm cấp kinh phí cho 03 cơ sở y tế công lập, nâng mức tự chủ tài chính lên tự bảo đảm chi thường xuyên với số tiền ước là 167.955 triệu đồng; giảm cấp kinh phí cho các cơ sở y tế công lập còn lại do thực hiện cơ cấu chi phí lương, phụ cấp đặc thù, chi phí trực tiếp vào giá dịch vụ khám chữa bệnh, với số tiền ước là 117.271 triệu đồng; giảm cấp kinh phí đối với các đơn vị SNCL khác nâng mức tự chủ lên tự bảo đảm chi thường xuyên với số tiền ước là 9.294 triệu đồng; tăng cấp kinh phí đối với các đơn vị SNCL khác giữ nguyên mức tự bảo đảm một phần chi thường xuyên với số tiền là 1.471 triệu đồng, trong đó, ngân sách cấp chi thường xuyên cho các cơ sở đào tạo và dạy nghề tăng 2.582 triệu đồng do tăng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường; các đơn vị khác tiết kiệm chi ngân sách dự kiến số tiền là 1.111 triệu đông; giảm cấp kinh phí đối với các đơn vị SNCL khác nâng mức tự chủ tài chính lên tự bảo đảm một phần chi thường xuyên với số tiền ước là 135 triệu đồng.

Lê Lài