Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Cơ chế tuyển nguồn nhân lực làm công tác đoàn

Đăng ngày: 28/12/2018
​Trong hai năm vừa qua 2017, 2018 tỉnh không tổ chức thi tuyển công chức và trong tình hình và xu thế tinh giản biên chế hiện nay, khả năng tổ chức thi tuyển công chức là khá hiếm xảy ra. Tuy niên, lực lượng đoàn thanh niên tại các cấp hiện đang thiếu một lực lượng cán bộ đoàn trẻ để kế thừa do không được tuyển dụng mới. Đoàn cần có một cơ chế đặc thù dành cho lực lượng cán bộ đoàn đã công tác từ 3-4 năm trở lên được xét tuyển công chức không qua thi tuyển để từ đó thu hút nguồn nhân lực trẻ, tâm huyết với công tác đoàn, có bản lĩnh chính trị tốt, an tâm trong công tác, cống hiến sức trẻ, tuổi thanh xuân của mình trong tác, để tạo nguồn kế cận cho Đảng.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển dụng đối với các trường hợp tốt nghiệp đại học thủ khoa trong nước, tốt nghiệp đại học và sau đại học đạt loại giỏi, xuất sắc tại cơ sở giáo dục ở nước ngoài có nguyện vọng cống hiến cho tỉnh bằng hình thức xét tuyển dụng không thông qua thi tuyển . Ngoài ra, trong Kế hoạc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ,Tỉnh ủy đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển của tỉnh.


Đẩy mạnh thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng và đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đối với sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi, xuất sắc ở cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài, và Tỉnh ủy đã giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển của tỉnh.


Qua sơ kết 8 năm thực hiện Quy chế cán bộ đoàn của tỉnh, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã tuyển dụng 70 người làm việc tại cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó phần lớn được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển (58 trường hợp, chiến tỉ lệ 82,86%) và một số trường hợp được tuyển dụngt hông qua hình thức xét tuyển từ cán bộ chuyên trách cấp xã (bí thư đoàn cấp xã) hoặc từ viên chức thành công chức (12 trường hợp, chiếm tỉ lệ 17,14%). 


Việc tuyển dụng công chức không qua thi tuyển thực hiện theo Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương và các Thông tư của Bộ Nội vụ, theo đó điều kiện cơ bản để xét tuyển dụng công chức không qua thi tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và quan trọng là phải có thời gian công tác đủ 60 tháng trở lên ở ngành, lĩnh vực cần tuyển, không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn. 


Do đó, Tỉnh ủy chia sẻ khó khăn với Đoàn thanh niên, ghi nhận ý kiến và sẽ có kiến nghị trung ương xem xét, có cơ chế hay quy định riêng về pháp thức bổ sung kịp thời cho nguồn cán bộ Đoàn trong thời gian tới.

Kim Chung