Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Công tác cải cách Tư pháp những tháng cuối năm 2019 của HĐND

Đăng ngày: 29/10/2019
​Đảng đoàn HĐND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo năm triển khai nhiệm vụ công tác cải cách Tư pháp những tháng cuối năm 2019

​     Ngày 20/9/2019, Thường vụ Tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp ban hành kết luận số 21-KL/BCĐ kết luận Hội nghị sơ kết công tác cải cách Tư pháp 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác cải cách Tư pháp những tháng cuối năm 2019. Tại  kết luận đã xác định những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong những tháng cuối năm 2019 và giao trách nhiệm cho Hội đồng nhân dân tỉnh “tiếp tục thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát đối với hoạt động Tư pháp và việc chấp hành pháp luật của các cơ quan và người đứng đầu cơ quan Tư pháp. Tăng cường tiếp xúc cử tri, nắm bắt, giải quyết tâm tư nguyện vọng của nhân dân”.
    IMG_5408.JPG
                    Một cuộc họp về công tác phối hợp giữa các cơ quan Tư pháp


    Để thực hiện tốt kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND đối với công tác cải cách Tư pháp trên địa bàn tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh đề nghị:
     1. Ban Pháp chế, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh
    Căn cứ chương trình giám sát đã ban hành, trong năm 2019, hoàn thành việc giám sát các nội dung có liên quan đến công tác Tư pháp, báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND tỉnh, cụ thể như sau:
    - Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân;
    - Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh (trong đó chú trọng các kiến nghị của cử tri có liên quan đến công tác Tư pháp);
    - Công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng;
    - Công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng;
    Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có thể lựa chọn một số vụ việc theo đơn thư, khiếu nại tố cáo trên địa bàn để tổ chức giám sát.
    2. Các Thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh
    Căn cứ nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, chủ động hỗ trợ thông tin và phối hợp tham gia giám sát với Ban Pháp chế, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện thuộc địa bàn ứng cử trong lĩnh vực Tư pháp để góp phần nâng cao chất lượng giám sát và kịp thời báo cáo với Đảng đoàn HĐND tỉnh về những vấn đề nắm bắt được thông qua hoạt động giám sát.
     3. Văn phòng HĐND tỉnh (Tổ giúp việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh)
    Tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh trong việc tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả hoạt động của Đảng đoàn HĐND tỉnh liên quan đến hoạt động Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ.
    Đảng đoàn HĐND đề nghị Ban Pháp chế, các Tổ đại biểu và Văn phòng HĐND tỉnh triển khai thực hiện.
   

     Nguyễn Thị Oanh