Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách cho lực lượng vũ trang cấp cơ sở

Đăng ngày: 30/11/2017
​Trước khi các Nghị quyết 46 và Nghị quyết 49 được ban hành, Sở Tài chính đã phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương ban hành Hướng dẫn số 1454/HD-STC ngày 31/03/2017 về thực hiện một số chế độ, chính sách quốc phòng – an ninh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện một số địa phương gặp những khó khăn, vướng mắc nên sau khi có các Nghị quyết về chính sách hỗ trợ nêu trên ban hành, Sở Tài chính đã phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương ban hành hướng dẫn liên sở số 5198/HDLS-STC-CAT-BCHQST ngày 27/09/2017 thay thế Hướng dẫn số 1454/HD-STC.

​     IMG_9723.JPG
Ông Huỳnh Thanh Bình- Giám đốc Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại
 Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


     Về công tác triển khai, hướng dẫn thực hiện nghị quyết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Quyết định số 4543/QĐ-UBND, Quyết định số 4544/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh. Sở Tài chính có Văn bản số 178/STC-NSNN ngày 13/01/2017 về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã và dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, trong đó đề nghị UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tạm ứng từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện chi trả. Sở Tài chính sẽ tổng hợp nhu cầu kinh phí báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vào kỳ họp gần nhất của HĐND tỉnh trong năm 2017.

Về tình hình bố trí kinh phí thực hiện chế độ chính sách theo Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016, Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh:

+ Dự toán đầu năm 2017 (trước khi chưa có NQ 49, 46): 283.665 triệu đồng (trong đó An ninh: 121.701 triệu đồng, Quốc phòng: 161.964 triệu đồng)

+ Số kinh phí dự kiến thực hiện đề án: 77.104 triệu đồng (trong đó NQ 49 (Công an xã): 28.104 triệu đồng, NQ 46 (Quốc phòng): 49.000 triệu đồng)

+ Số kinh phí UBND tỉnh đề nghị bổ sung cho các địa phương vào kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND tỉnh (đợt 1): 92.621 triệu đồng (trong đó NQ 49 (Công an xã): 58.292 triệu đồng, NQ 46 (Quốc phòng): 34.329 triệu đồng), tăng 15.517 triệu đồng so với số dự kiến (92.621 triệu đồng - 77.104 triệu đồng).

+ Trong kỳ họp cuối năm 2017, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính, dự kiến UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh bổ sung đợt 2 khoảng hơn 20.000 triệu đồng, do tăng các xã trọng điểm về quốc phòng theo quy định của Bộ Quốc phòng, làm tăng số lượng Chỉ huy phó và Dân quân thường trực.

Cu tri 2 - Hồ Tấn Trung - Cong an vien xa An Viễn.JPG
Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về dân quân tự vệ và công an xã

Qua kết quả thực hiện chế độ, chính sách cho công an xã đến nay, căn cứ khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh Công an số 06/2008/PL-UBTVQH12, có quy định “Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã”. Căn cứ khoản 2 Điều 13 Thông tư số 12/2010/TT-BCA  ngày 08/04/2010 của Bộ Công an, có quy định “Căn cứ vào quy định của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định Phó trưởng Công an xã và Công an viên thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”. Tuy nhiên, qua rà soát các quy định liên quan thì đến nay chưa có văn nào quy định Phó trưởng Công an xã và Công an viên thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Do đó, để Phó trưởng Công an xã, Công an viên được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế và thống nhất thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua đề án quy định Phó trưởng Công an xã và Công an viên thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại kỳ họp gần nhất.


Kim Chung​