Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 16/07/2019
​Hoàn thành 05/07 chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra

​    Để tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh, ngành tài nguyên và môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện, kết quả thực hiện như sau:

- Chỉ tiêu về thu gom, xử lý chất thải

+ Lượng chất thải y tế thu gom, xử lý đạt khoảng 02 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 100% (đạt mục tiêu Nghị quyết, 100%).

+ Lượng chất thải nguy hại thu gom, xử lý khoảng 444 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 99% (đạt mục tiêu Nghị quyết, 99%).

+ Lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại thu gom, xử lý khoảng 976 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 100% (đạt mục tiêu Nghị quyết, 100%).

+ Lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom, xử lý khoảng 1.838 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 98,1% (mục tiêu Nghị quyết là 99%).

+ Tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đạt 43% (mục tiêu Nghị quyết năm 2019 là từ 30% trở xuống).

Hiện nay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt địa bàn tỉnh được đưa về: Khu xử lý Quang Trung là 798 tấn/ngày để phân loại, tái chế thành phân compost tỷ lệ chôn lấp đạt 10-12%; Khu xử lý Túc Trưng xử lý chất thải của huyện Định Quán là 89 tấn /ngày bằng phương pháp phân loại, sản xuất compost và đốt, tỷ lệ chôn lấp 3-5%; Khu xử lý Xuân Tâm tiếp nhận chất thải của Xuân Lộc khoảng 73 tấn/ngày, trong đó xử lý bằng phương pháp đốt khoảng 30 tấn/ngày, lượng còn lại chôn lấp (tỷ lệ chôn lấp 59%), Do vậy, tỷ lệ chôn lấp hiện nay trên địa bàn tỉnh là 43%.

Dự kiến đến quý III/2019, sẽ có thêm 1 số dự án đi vào hoạt động, kéo giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đạt 26%. Bên cạnh đó, cũng sẽ giảm bớt khối lượng rác sinh hoạt đưa về khu xử lý Quang Trung như hiện nay (khoảng 200 tấn/ngày). Khi đó, trường hợp cần thiết có thể tiếp nhận thêm rác từ các khu xử lý chất thải không đáp ứng được yêu cầu giảm tỷ lệ chôn lấp hoặc các địa phương không có đơn vị tham gia thầu xử lý (như: Nhơn Trạch 120 tấn/ngày và Xuân Lộc 40 tấn/ngày), giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải sinh hoạt trên địa bàn xuống còn khoảng 14%.

- Đối với xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường: Về cơ bản đã xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt mục tiêu so với Nghị quyết đề ra là 100%.

Công tác quan trắc môi trường được triển khai đồng bộ, kịp thời cảnh báo, giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai; triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đảm bảo thời gian, tiến độ; công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản tiếp tục được tăng cường đã quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên, giảm tình trạng khai thác trái phép tài nguyên nước, khoáng sản (đất, đá, cát, sỏi…) trên địa bàn; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm, đưa công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp…

Bên cạnh kết quả đạt được, một số nhiệm vụ đã được tập trung triển khai nhưng tiến độ còn chậm như: việc lập, thẩm định phương án sử dụng đất đối với các khu đất thu hồi, bàn giao địa phương quản lý; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phương án đất công và các kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện phương án; công tác lập thủ tục tổ chức bán đấu giá đối với một số khu đất đủ điều kiện theo kế hoạch năm 2019 tiến độ thực hiện còn chậm; việc xử lý các tồn tại trên các khu đất được giao quản lý để đưa vào khai thác còn chậm; tiến độ xử lý khối lượng công việc còn lại đã bàn giao các địa phương sau hội nghị tổng thể hồ sơ địa chính còn chậm; việc triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn kết quả đạt được còn hạn chế; một số chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, đặc biệt là tỷ lệ chôn lấp chất thải dưới 30% chưa đạt yêu cầu.

Đề hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Phương án đất công và 04 kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Phương án. Trong đó, tập trung đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ trong Phương án và các kế hoạch của UBND tỉnh; rà soát, kê khai đăng ký để quản lý, kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận đối với đất UBND xã được giao sử dụng cho các thửa đất đủ điều kiện theo hình thức cuốn chiếu, phấn đấu hoàn thành cấp giấy đối với các thửa đất đủ điều kiện trong năm 2019 theo kế hoạch đề ra; rà soát, chấm dứt việc cho thuê, mượn đất, xử lý các trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất đai và đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất, đề xuất xử lý đối với từng trường hợp cụ thể. Tiếp tục tập trung xử lý các tồn tại liên quan đến đất nông, lâm trường và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý khối lượng công việc còn lại của 122 xã, phường, thị trấn sau Hội nghị tổng kết dự án tổng thể hồ sơ địa chính; hoàn thành rà soát, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu xã Đắc Lua, huyện Tân Phú (khu vực kiểm lâm ĐaBongKua); tiếp tục rà soát, xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý đối với các dự án ghi trong kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm được chuyển thời gian thực hiện sang năm 2018 nhưng chưa triển khai thực hiện; đề xuất điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, loại bỏ các dự án không có khả năng triển khai thực hiện ra khỏi kế hoạch, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đối với các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa và hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện…

  Nguyễn Bình