Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đảng đoàn HĐND tỉnh: tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Đăng ngày: 01/07/2018
  ​  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 và Quyết định số 457-QĐ/TU ngày 04/9/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, từ năm 2014-2018, Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn nghiên cứu đổi mới phương thức triển khai, quán triệt đến các đối tượng chịu sự lãnh đạo của Đảng đoàn để thực hiện nhất quán các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

  Để cụ thể hóa công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết hàng quý, 6 tháng, cả năm; các nghị quyết chuyên đề, các chương trình công tác để lãnh đạo hoạt động của HĐND tỉnh, trong đó chú trọng đến hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt phát huy, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

  Trong công tác tiếp công dân, từ năm 2014 đến nay, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 342 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (35 lượt tập thể và 307 lượt cá nhân). Tại các buổi tiếp công dân, đại biểu HĐND tỉnh đã giải thích và hướng dẫn công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
  Trong công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Thông qua tiếp công dân và qua đường bưu điện, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 2.427 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Kết quả, đã xử lý 2.427/2.427 đơn (đạt tỷ lệ 100%), bao gồm: có văn bản trả lời, hướng dẫn cho công dân: 157 đơn; có văn bản chuyển đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân: 919 đơn; lưu theo dõi không xử lý: 1.351 đơn do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn gửi đến đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp.
  Ngoài ra, Đảng đoàn còn lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh còn tổ chức giám sát đơn của bà Dương Thị Thành, cư ngụ tại huyện Thống Nhất; ông Lê Quốc Tuấn, bà Phạm Thị Kim Hoa, ông Lê Thanh Mai, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, cùng cư ngụ tại thành phố Biên Hòa và khảo sát theo đơn của bà Trịnh Thị Tươi, cư ngụ tại thị xã Long Khánh.
  Với trách nhiệm của người đứng đầu, sau khi xem xét nội dung các đơn thư của công dân gửi đến Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đều chuyển về Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo hướng dẫn trả lời đơn, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyển giải quyết hoặc thực hiện kiểm tra, khảo sát, giám sát đối với đơn của công dân.
  Trong việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Từ năm 2014 đến nay, Đảng đoàn đã lãnh đạo Thường trực, Ban Pháp chế và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện 28 cuộc khảo sát giám sát về việc giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm của TAND tỉnh; công tác thi hành án dân sự; việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và thi hành án dân sự tại TAND tỉnh, kết quả theo dõi việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh và các vụ việc cụ thể theo đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…
  Nhìn chung, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh và các thành viên Đảng đoàn là Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND tỉnh đã đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra, bám sát các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và Nghị quyết 759/2014/UBTVQH của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trong các buổi tiếp công dân, các đại biểu HĐND tỉnh đã thuyết phục, giải thích, tuyên truyền đến công dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của công dân khi thực hiện khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người.
  Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: hệ thống phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo chưa hiệu quả, cập nhật chưa thường xuyên, kịp thời gây khó khăn trong việc tra cứu thông tin liên quan; việc giải quyết, trả lời của các cơ quan có thẩm quyền một số vụ việc còn kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm gây bức xúc cho người dân, chưa có báo cáo tiến độ giải quyết và những khó khăn, vướng mắc đến HĐND tỉnh để nắm thông tin, theo dõi kết quả giải quyết thông tin đến công dân.
  Trong thời gian tiếp theo, Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục lãnh đạo Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định./.

 

   Ngọc Diệp