Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày: 22/03/2018
​Thực hiện yêu cầu báo cáo Ban Công tác đại biểu- Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm cơ sở để nghiên cứu, xây dựng Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, văn phòng Hội đồng nhân dân và văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã báo cáo đặc điểm về cơ cấu tổ chức từ đầu nhiệm kỳ đến nay như sau:

IMG_2265.JPG
Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018


Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai được thành lập ngày 25/5/2016,  là cơ quan giúp việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân và đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh; triển khai, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, Chi bộ Văn phòng và chương trình công tác của Văn phòng; tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, đoàn kết nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Bộ máy Văn phòng được sắp xếp, tổ chức đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 48/2016/NĐ-CP gồm có: Ban lãnh đạo Văn phòng và 02 phòng chức năng. Các tổ chức chính trị, đoàn thể gồm có: Chi bộ cơ sở; Công đoàn cơ sở; Chi đoàn Thanh niên; Hội Cựu chiến binh liên cơ, Ban Chỉ huy Quân sự, Lực lượng Tự vệ cơ quan và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Văn phòng có 39 biên chế. Trong đó biên chế Thường trực và các Ban HĐND: 12 đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách gồm 02 Phó Chủ tịch HĐND, 03 Trưởng Ban, Chánh Văn phòng, 06 Phó Trưởng Ban chuyên trách. Biên chế Văn phòng: 27 biên chế (không tính 01 biên chế là Chánh Văn phòng do đã tính trong đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách) gồm 21 biên chế công chức và 06 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Lãnh đạo Văn phòng gồm Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh Văn phòng. Văn phòng có 02 Phòng gồm: Phòng HC-TC-QT và Phòng Tổng hợp, mỗi phòng gồm 01 trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng.

IMG_2080.JPG
CBCC Văn phòng, bao gồm cả Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, tại Hội nghị tổng kết Văn phòng năm 2017, nhiệm vụ 2018

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng được chú trọng.  Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2016-2020 và đăng ký nhu cầu thực hiện hàng năm; ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Văn phòng. Kết quả thực hiện, có 02 CBCC tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị (LLCT), 02 CBCC hoàn thành chương trình cử nhân chính trị; cử 01 công chức tham gia lớp Cao cấp tập trung; cử 04 công chức là đảng viên mới kết nạp Đảng tham dự Lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới; 04 công chức, nhân viên tham dự Bồi dưỡng LLCT cho đối tượng Đảng.

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước: Cử 01 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; 03 cán bộ tham gia  lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính; 04 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên; 04 CBCC thi nâng ngạch CVC trong năm 2017, đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cho 01 cá nhân và chuyên viên chính cho 05 cá nhân trong năm 2018.Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 01 cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng “Nâng cao năng lực hoạch định chính sách; kỹ năng lãnh đạo, quản lý” tại Nhật; 04 CBCC đi học tập thực tế tại nước ngoài (Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc - Đài Loan, Singapore); Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với 18 công chức gồm có các nội dung: Nghiệp vụ thủ quỹ, Đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp công sở; Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; bồi dưỡng và cập nhật kiến thức đối ngoại; Xây dựng văn hóa tổ chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; quản lý hành chính công, cải cách hành chính và chính phủ điện tử, Quản lý phát triển nguồn nhân lực.

Bồi dưỡng trên các lĩnh vực khác: Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tham dự bồi dưỡng, cập nhập kiến thức năm 2016. Ngoài ra, cử 02 công chức tham dự lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở. Đăng ký 02 công chức tham dự lớp “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho lãnh đạo cấp Sở”, 03 công chức tham dự lớp “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho lãnh đạo cấp Phòng”. Bồi dưỡng công tác Đảng, đoàn hội: bồi dưỡng đảng viên đối với 04 công chức; đối tượng Đảng đối với 04 công chức; công tác dân vận đối với 01 công chức; tập huấn cán bộ Đoàn đối với 01 công chức.  Bồi dưỡng quốc phòng - an ninh: Cử 01 cán bộ tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 1; 06 công chức tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2; 02 công chức tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3; 05 công chức tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4; 05 công chức, nhân viên thuộc lực lượng tự vệ cơ quan.

IMG_2163.JPG
Các Ban HĐND tỉnh ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị tổng kết Văn phòng 2017, nhiệm vụ 2018

 Công tác thi đua – khen thưởng: Tập thể Văn phòng và 01 cá nhân, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 CBCC được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 01 Cờ thi đua hạng nhất của Khối Thi đua 3 cho tập thể Văn phòng.​

Kim Chung